English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

Obľúbene bežecké podujatie – Večerný beh Prešovom napíše onedlho už svoju 57. kapitolu. Jedno z najstarších bežeckých podujatí svojho druhu na Slovensku priláka do historického centra mesta Prešov množstvo bežcov všetkých vekových kategórií.
Opäť po roku sa tak pešia zóna zaplní milovníkmi športu – okrem bežcov všetkých vekových kategórií budú štartovať na podujatí ako to už tradične býva aj korčuliari. Prihlásiť sa je možné pred štartom jednotlivých kategórií v kancelárii pretekov (PKO Čierny Orol, Hlavná 50). Prezentácia dospelých bude prebiehať od 14.00 h. do 18.00 h. Pripomíname, že počas tejto športovej akcie bude v čase medzi 11.15 h. do 21.45 h. vykonaná úplná uzávierka Hlavnej ulice. Večerný beh Prešovom štartuje 8. mája 2017 o 12.00 h.

Mesto Prešov v spolupráci so Slovenskou asociáciou silných mužov pripravilo na tento deň okrem bežeckého preteku aj 1. kolo Slovenského pohára silných mužov. Silní muži Slovenska sa predstavia v čase od 14.00 h do 16.00 h.

Program 57. ročníka Večerného behu Prešovom 8. mája 2017

12.05 h slávnostné otvorenie VBP
12.15 h rodičia a deti predškolského veku (do 6 rokov) 300 m
12.30 h najmladší žiaci (roky nar. 2006, 2007, 2008) 800 m
12.45 h najmladšie žiačky (roky nar. 2006, 2007, 2008) 800 m
12.55 h mladšie žiačky (2004, 2005) 800 m
13.15 h mladší žiaci (2004, 2005) 1460 m
13.30 h staršie žiačky (2002, 2003) 1460 m
13.45 h starší žiaci (2002, 2003) 1460 m
14. ž 16. h – 1 . kolo Slovenský pohár silných mužov
16.15 h novinárska míľa RO SSN v Prešove – preteky novinárov
16.30 h preteky na kolieskových korčuliach – chlapci a dievčatá do 9 rokov (10 minút + 1 kolo)
16.45 h dorastenci (2000, 2001) – Memoriál Stanislava Hižnaya 3000 m, dorastenky (2000, 2001) 1 460 m
17.05 h preteky na kolieskových korčuliach – chlapci a dievčatá 10 až 14-roční (15 minút + 1. kolo)
17.30 h preteky na kolieskových korčuliach FUN kategória muži, ženy (10 minút + 1kolo)
17.45 h preteky na kolieskových korčuliach muži do 39 rokov, M40, M50, ženy do 39 rokov, Ž40, Ž50 (30 minút + 1 kolo)
18.25 h muži M40, M50, M60, M70 1460 x 5 (7 300 m), ženy do 34 rokov a 35-ročné a staršie 1460 x 3 (4 380 m)
19.20 h muži (nar. 1999 a starší) 1460 m x 6 (8 760 m)

Štartovné:
deti, žiaci a žiačky ZŠ – zdarma
dorastenci, dorastenky – 1 €
dospelí – 4 €

Podmienka štartu: Lekárska prehliadka nie staršia ako rok.

Šatne: SOŠ dopravná Prešov, Konštantínova ul. 2.

Upozornenie: účastníci pretekov na kolieskových korčuliach musia mať prilbuchrániče.

Prezentácia pretekárov sa začne dňa 8. mája 2017 od 11.15 h. v kancelárii pretekov v Parku kultúry a oddychu, Hlavná 50.

 

Kategórie: Nezaradené 1 likes