English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

V máji nás Objavovanie Prešova zavedie do tej časti nášho mesta, kde to, o čom budeme hovoriť, už zväčša zaniklo. S knihou Ing. Františka Šťastného: Sabinovská padla, historky ostali si spoločne zaspomíname na Horné predmestie, a tí, čo doposiaľ nevedeli, kde stála krčma Lajoška či slávny prešovský žrebčinec, sa to teraz dozvedia. Na pretrase budú aj iné chýrne miesta, Pavlovičovu krčmu nevynímajúc. Prejdeme okolo miesta, kde bol dom dedka Yehudu Lahaua a zistíme, prečo sa jedna z ulíc skúmanej štvrte volá Plavárenská. Ukážeme, kde bola prešovská Argentína i kde pristálo v Prešove vôbec prvé lietadlo pilotované Andrejom Kvasom.

Prijmite pozvanie na príjemnú prechádzku a spomínanie na zašlé časy. Stretneme sa v sobotu 13. mája o 10:00 a v nedeľu 14. mája o 14:00 pred Mestským informačným centrom na Hlavnej 67 v Prešove. Sprevádzať budú Darina Petranská a Andrea Sivaničová.

Predaj vstupeniek: MIC v Prešove alebo na mieste konania
Cena vstupenky v predpredaji v MIC Prešov: 1,50 eur; na mieste konania počas víkendu: 2,30 eur

Kategórie: Odporúčame 0 like