English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

V novembri Vás pozývame na Objavovanie Prešova venované 770. výročiu prvej písomnej zmienky o Prešove ale aj iným dokumentom z dejín nášho mesta. Prvá písomná zmienka o Prešove pochádza zo 7. novembra 1247. Čo viedlo panovníka Bela IV. k vydaniu tejto listiny a čo bolo jej obsahom? A máme ju vôbec v Prešove? Ktorá mestská listina je v archíve naozaj najstaršia a čoho sa týkala? A čo ďalšie dôležité písomnosti dokumentujúce históriu mesta? Mestské privilégia, právo meča, právo skladu, právo obchodovať, mestské erby, cechové artikuly, cirkevné matriky či listina o zriadení mestského kolégia. Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa nielen dozviete ale aj uvidíte originály samotných písomností, ak prídete na ďalšie Objavovanie Prešova v sobotu 11. novembra 2017 o 10.00 alebo v nedeľu 12. novembra 2017 o 14.00 pred Mestské informačné centrum (MIC) v Prešove na Hlavnej 67. Sprevádzať budú Marcela Domenová a Andrea Sivaničová. Podujatie je pripravené v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove.

Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €

 

Kategórie: Odporúčame 0 like