English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

Remeslo má zlaté dno. Pravdivosť tejto starej ľudovej múdrosti si pripomenieme na decembrovom Objavovaní Prešova, kedy budeme hovoriť o cechoch, teda stredovekých organizáciách združujúcich majstrov jednotlivých remesiel. V Prešove ich bolo niekoľko desiatok. Aj preto nebude možné spomenúť všetky, ale len niektoré z nich. Popri bežných i dnes vykonávaných remeslách, neobídeme ani zástupcov tých zaniknutých. Dozviete sa, aká bola štruktúra, poslanie, práva a povinnosti cechov. Na akých princípoch fungovali a čím sa riadili. Čo boli artikuly, zvolávacie tabuľky, majsterštuky či herbergy. Spoznať bližšie prešovské cechy môžete v sobotu 09. decembra 2017 o 10.00 alebo v nedeľu 10. decembra 2017 o 14.00, ak prídete pred Mestské informačné centrum (MIC) v Prešove na Hlavnej 67. Sprevádzať budú Marcela Domenová a Andrea Sivaničová. Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo na mieste konania

Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €

Kategórie: Odporúčame 0 like