English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

V decembri budeme spoločne objavovať „čierne diery“, teda technické pamiatky v okolí nášho mesta, ktoré sú súčasťou rovnomennej mapy vydanej združením nadšencov snažiacich sa dokumentovať priemyselné pamiatky, staré továrne, bane či sídla pomaly miznúce a vytrácajúce sa nám priamo pred očami. Niektoré z nich – Hať na Toryse, Podzemný vodojem, Vodojem pre lokomotívy, Vodáreň v Šarišských Lúkach, Suchý mlyn, Nový Solivar či Opálové bane Vám prídu interaktívne predstaviť tvorcovia prešovskej mapy Čiernych dier – Slavomír Capek a Kristína Šebejová. Ak chcete spoznať aj túto časť histórie nášho mesta príďte v sobotu 8. decembra 2018 o 10:00 alebo v nedeľu 9. decembra 2018 o 14:00 pred Mestské informačné centrum na Hlavnej 67 v Prešove. Sprevádzať podujatím bude Andrea Sivaničová.

Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky: V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €

 

 

Kategórie: Informujeme 0 like