Objavovanie Prešova

OBJAVOVANIE PREŠOVA: Urnový háj

V novembri viac ako inokedy spomíname na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, preto sa aj v rámci Objavovania Prešova vyberieme zapáliť sviečku a pripomenúť si osobnosti odpočívajúce na prešovskom cintoríne.

Zameriame sa najmä na tých, ktorí sú pochovaní v Urnovom háji: Dušana Pončáka, Jaroslava Rešovského, Danielu Šilanovú-Hivešovú, Pavla Petrusa, Juraja Furdíka, Edmunda Hlebu, Michala Otčenáša, Martina Gregora, Jusuffiho, Jána Němečka či väzňov gestapa, no zájdeme aj k hrobom osobností z dôb dávnejších: Ľudovítovi Szentandrássymu a Amálii Ghillányi, Henrikovi Andruščakevičovi, pátrovi Formánkovi a pripomenieme si aj niektorých predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi – kanonika Alexandra Rojkoviča, kňazov Jána Potáša, Jozefa Haľka či Mirona Petrašoviča. Príďte aj vy vzdať hold ich pamiatke a pridajte sa k tejto pietnej prehliadke. Stretneme sa v sobotu 10. novembra 2018 o 10:00 alebo v nedeľu 11. novembra 2018 o 14:00 pred MIC na Hlavnej 67, odkiaľ sa vyberieme k Domu smútku. Sprevádzať budú Darina Petranská a Andrea Sivaničová.

Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky: V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €

MIC

Mestské informačné centrum v Prešove poskytuje všetkým svojim návštevníkom komplexné, presné a atraktívne informácie a je spoľahlivým a obľúbeným miestom prvého kontaktu návštevníka s regiónom.
Podobné novinky
Objavovanie Prešova

OBJAVOVANIE PREŠOVA: Historické kníhkupectvá

Objavovanie Prešova

OBJAVOVANIE PREŠOVA: Prešovské NAJ

HistóriaObjavovanie Prešova

OBJAVOVANIE PREŠOVA: Z osady mestom

HistóriaObjavovanie Prešova

OBJAVOVANIE PREŠOVA: Dynastia Divaldovcov

Stojí za prečítanie...
OBJAVOVANIE PREŠOVA: Z osady mestom