Oto Ferenczy – spomienkový večer

Všetkým záujemcom o dejiny hudobnej kultúry i o jej súčasné podoby a tváre s radosťou oznamujeme, že náš autorský cyklus Cesty k hudbe pokračuje i v roku 2020 svojimi večermi. Budú ho tvoriť už tradičné tematické okruhy:
V retrospektíve – spomienkové večery na slovenských skladateľov
O hudbe s jej tvorcami – moderované večery s hudobnými skladateľmi a premiérovými uvedeniami diel
Túžba tvoriť – prednášky o súčasnej hudobnej tvorbe a interpretácii.
Cyklus sme zároveň rozšírili o nový typ programu – interpretačné workshopy spojené s koncertnou prezentáciou Múzam v ústrety. Tento rok ich bude viesť výnimočná Iva Bittová.
***
Cyklus začne vo februári spomienkovým večerom na hudobného skladateľa, teoretika a pedagóga Ota Ferenczyho (1921 – 2000), ktorý bol rodákom z východného Slovenska, z dedinky Brezovica nad Torysou. Cesty potomka známeho zemianskeho rodu viedli na gymnázium do Košíc a potom na hudobné štúdiá do Bratislavy, kde pôsobil celý svoj život. Stál pri zrode Vysokej školy múzických umení, zároveň bol v 60. rokoch minulého storočia jej rektorom. Tak prišiel zlom…
Naše rozprávanie o tom, čo všetko znamená pre človeka mladícke nadšenie a túžba umelecky sa presadiť a ako sa do života vpečaťujú politické deje a spoločenské udalosti, bude hudobne dotvárať popredné umelecké zoskupenie Československé komorné duo, ktoré prednesie Ferenczyho Sonátu pre husle a klavír.

Večer moderuje: Soňa Pariláková
Účinkujú:
Československé komorní duo
Pavel Burdych / husle
Zuzana Berešová / klavír

Z verejných zdrojov podporil Hudobný fond

VIOLA centrum pre umenie / divadlo
VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať priamo vo VIOLE alebo na info@violapresov.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)

Dátum

19 feb 2020

Čas

18:00

Vstupné

vstup voľný
VIOLA centrum pre umenie (divadlo)

Miesto konania

VIOLA centrum pre umenie (divadlo)
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
QR Code

Najbližšie podujatia

mar 31 2020

Črepy osudu

Divadlo Jonáša Záborského - Nová budova
V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac