Z dejín Rusínov

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pozýva na  vernisáž  výstavy Z dejín Rusínov, ktorá sa uskutoční 08.09.2022 o 18:00 hod. vo výstavných priestoroch múzea.

Rusíni – toto pomenovanie nesie východoslovanské etnikum, ktoré sa usídlilo na svahoch severných a južných Karpát. Prešlo zložitou etnogenézou, preto sa po etnickej stránke identifikovalo a získavalo jednotlivé národné atribúty len postupne. Kontinuálne rusínske obyvateľstvo obýva isté časti území piatich štátov strednej a východnej Európy, a to Ukrajinu, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Maďarsko. Toto územie sa rozprestiera na takmer 18 000 km² od rieky Poprad na západe po horný tok Tisy a jej prítoky na východe. Vyskytujú sa tiež menšie teritóriá s rusínskym obyvateľstvom, tzv. enklávy (najväčšia v báčskej časti autonómneho kraja Vojvodina, hlavne v okolí  Ruského Kerestúra) a diaspóry (najväčšia komunita sa nachádza v USA). Karpatskí  Rusíni, potomkovia Bielych Chorvátov, patria k slovanskej vetve indoeurópskych národov. Ich dialekty sa klasifikujú ako východoslovanské. Preto, že žijú v pohraničnej oblasti, ich reč je  ovplyvnená poľskou, slovenskou a maďarskou slovnou zásobou. Tieto východné a západné vplyvy s početnými cirkevnoslovanskými liturgickými termínmi a nárečovými slovami unikátnymi pre karpatských Rusínov sú tým, čo odlišuje ich hovorový jazyk od iných východoslovanských jazykov. Na rozdiel od svojich západoslovanských susedov, karpatskí Rusíni používajú cyriliku. Etnonymum Rusín ich spája s východom, pretože „Rus“ bol termín na označenie obyvateľov  územia  Kyjevskej Rusi. Všetky názvy, ktorými sa karpatskí Rusíni sami označujú alebo ktorými sú označovaní inými ako Karpatorusi, Rusnáci, Ruténi, Uhrorusi, Rusíni či „rus´ky ľude“ sa dotýkajú ich tradičného spojenia s východoslovanským, „ruským“ svetom. Napriek zdanlivému zmätku v názvoch, najvhodnejším označením je termín karpatskí Rusíni alebo jednoducho Rusíni. Použil ho vo svojej básni už národný buditeľ z 19. storočia Alexander Duchnovič. Slová “Ja Rusyn byl, jesm i budu” sa stali národným krédom.

Výstava, autorkou ktorej je Mgr. Radka Onderková, ponúka prierez dejinami Rusínov od najstarších čias po súčasnosť. Zapožičaním artefaktov sa na jej príprave  podieľal aj doc. PhDr. Martin Javor, PhD. z Kasigardy – Múzea vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky.

Hudobným hosťom na podujatí bude spevák Štefan Štec.

 

Dátum

08 sep 2022
Expired!

Čas

18:00
Múzeum rusínskej kultúry

Miesto konania

Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20, 080 01 Prešov, Slovensko
Web
https://www.snm.sk/?muzeum-rusinskej-kultury-uvodna-stranka
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac