English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Prešov združuje všetky odbory turistiky regiónu (okres Prešov a Sabinov), zástupcov jednotlivých presunových prostriedkov (pešia, vysokohorská turistika, lyžiarska, vodná a cyklo turistika), mládeže, turistického značenia a veteránov. Poskytuje im organizačnú a propagačnú pomoc, materiálny a ekonomický servis, zlaďuje ich celoročnú činnosť. K tomu vydáva ročný plán podujatí, ktorý slúži pre registrovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. RR KST organizačne zabezpečuje podujatia regionálneho, prípadne celoslovenského charakteru.

Program Klubu slovenských turistov