English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Prešov združuje všetky odbory turistiky regiónu (okres Prešov a Sabinov), zástupcov jednotlivých presunových prostriedkov (pešia, vysokohorská turistika, lyžiarska, vodná a cyklo turistika), mládeže, turistického značenia a veteránov. Poskytuje im organizačnú a propagačnú pomoc, materiálny a ekonomický servis, zlaďuje ich celoročnú činnosť. K tomu vydáva ročný plán podujatí, ktorý slúži pre registrovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. RR KST organizačne zabezpečuje podujatia regionálneho, prípadne celoslovenského charakteru.

Program Klubu slovenských turistov na rok 2016