Objavovanie Prešova patrí už k tradičným a obľúbeným podujatiam, ktoré každý mesiac láka nielen zvedavých Prešovčanov, ale aj návštevníkov mesta a je určené všetkým vekovým kategóriám. Jeho cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s historickými aj súčasnými zaujímavosťami mesta i jeho blízkeho okolia.

Vždy druhý víkend v mesiaci sa prezentuje samostatná téma. Témy sú veľmi rôznorodé a pestré, zamerané na architektonické pamiatky, umelecké slohy, osobnosti, či iné špecifické okruhy. Akcia sa koná pod záštitou Mestského úradu v Prešove a začiatok je vždy v nedeľu o 14:00 hod. pred Mestským informačným centrom na Hlavnej 67 v Prešove.

Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €

Témy Objavovania Prešova v 1. polroku 2020

12.01.2020: Hodossy – Szinei Merse – Ghillanyi, paralely – prieniky – odlišnosti
09.02.2020: Prešovské meštianske domácnosti v minulosti
08.03.2020: P.O. Hviezdoslav v Prešove
19.04.2020: Lekárne a ich lekárnici
10.05.2020: Domy prešovských mešťanov
14.06.2020: Prešovská pošta a jej služby v minulosti