English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

Marcové Objavovanie Prešova nás zavedie cez Floriánovu bránu do miest západne od bývalého stredovekého mesta. Koho zaujíma, kde bola prvá prešovská hvezdáreň či prvý krasokorčuliarsky spolok, kadiaľ viedla Kalvárska ulica, kedy sa tu presťahovali prešovskí hasiči, kde stáli na začiatku 18. storočia evanjelická drevená škola i kostol a kde po 1. svetovej vojne vybudovali Rímskokatolícku slovenskú chlapčenskú ľudovú školu, ako aj ďalšie zaujímavé informácie, nech príde v sobotu 11. marca […]

Mesto Prešov vyhlasuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 2/2013 o evidencii pamätihodností mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov  č.1/2016  VÝZVU na predkladanie návrhov na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov   Pamätihodnosť obce, mesta je taká súčasť kultúrneho dedičstva, ktorá nie je zapísaná a Ústrednom zozname  pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka, ale je pre danú obec, mesto charakteristická, ojedinelá, jedinečná. Mesto Prešov vedie svoju evidenciu pamätihodností […]

Pozývame Vás  na mimoriadne  Objavovanie Prešova! Názov témy:  Dominanty Prešova Termín konania: 19. február 2017 (nedeľa) o 14:00 h Stretnutie: pred Mestským informačným centrom v Prešove (Hlavná 67) Vstupné: zdarma

Vo februári sa vyberieme objaviť dva stánky viery na Sídlisku III, a to gréckokatolícky Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a rímskokatolícky Chrám Kráľovnej pokoja. Oba kostoly vznikli v prostredí  unifikovanej sídliskovej architektúry na prelome 20. a 21. storočia. Rímskokatolícky kostol je o čosi starší, jeho základný kameň požehnal v roku 1990 sv. Ján Pavol II. Gréckokatolícky chrám bol konsekrovaný v roku 2003.  Ak túžite nahliadnuť do interiérov oboch stavieb […]

Pozývame vás na prvé tohoročné Objavovanie 14. a 15. januára 2017, na ktorom budeme sledovať odraz umeleckých slohov v architektúre mesta. Prvé stretnutie objavovateľov Prešova v roku 2017 bude zamerané na  architektúru mesta a rozpoznávanie  architektonických slohov vytvárajúcich mozaiku jeho jedinečného obrazu. Napriek chladnému počasiu nám bude príjemne teplo, keďže pôjde o virtuálnu prehliadku prostredníctvom počítačovej prezentácie. Ak vás teda na našich pamiatkach zaujíma okrem estetického hľadiska aj to, čo […]

Počas silvestrovskej oslavy v Prešove boli vyžrebovaní aj traja výhercovia cien Prešovskej hradnej cesty. Dve permanentky na Objavovanie Prešova vyhrala Zuzana Lucáková z Prešova; dva lístky na hradný ples vyhral Lukáš Igaz, Prešov; a prvú cenu, železnú kráľovskú korunu vykladanú hradnými kameňmi, vyhral Marián Garbár, taktiež z Prešova. Do žrebovania sa mohol zapojiť každý, kto počas roka 2016 zozbieral odtlačky pečiatok hradov Šariš, Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Obišovský a Lipovský hrad […]

Ples pre chrabrých pánov a dámy sa uskutoční 7. januára 2017 v historickej sále PKO – Čierny orol. Benefičný rozmer plesu bude spočívať v odmene 1500 € na obnovu kultúrnej pamiatky pre Hrad roka. O tom, ktorý zo šestice hradov v okolí Prešova tento titul a odmenu získa, bude môcť rozhodnúť každý, kto si zakúpi vstupenku na ples. V programe vystúpia okrem iných aj spevácke trio Lady Colors, SHŠ Cohors, […]

Mesto Prešov si v nasledujúcom roku 2017 pripomenie 770. výročie prvej písomnej zmienky. Tá sa nachádza v listine kráľa Belu IV. zo 7. novembra 1247, kde sa rieši spor o hranicu a vlastníctvo majetkov medzi bardejovskými cistercitskými mníchmi a prešovskými Nemcami. Pri tejto príležitosti vyhlasuje mesto Prešov verejnú neanonymnú súťaž na logo 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov. PREDMET SÚŤAŽE Predmetom súťaže je vytvorenie návrh loga a jeho […]

S melanchóliou jesene pomaly prichádza aj sviatok zosnulých. Počas októbrového Objavovania Prešova budeme teda spomínať na osobnosti odpočívajúce na prešovskom hlavnom cintoríne. Zastavíme sa nielen pri hroboch tých, ktorých už poznáme z našich minulých návštev, ale posledné miesto odpočinku viacerých postáv prešovských dejín ako napr. kanonik Šesták, Dr. Holénia, Michal Kotradov, Jozef Repčák a iných navštívime po prvýkrát. Prijmite naše pozvanie na prehliadku tohto pietneho miesta. Stretneme sa v sobotu […]

Jednou z aktivít, ktorú sme pripravovali v rámci podujatia Svetového dňa cestovného ruchu 2016 bol aj vedomostný kvíz „Ako poznáš svoje mesto?“. Prinášame Vám teraz správne odpovede a jeho vyhodnotenie: 1. rok 1572: začiatok ťažby soli v Solivare rok 1802: prvýkrát v Uhorsku (v Prešove) vyrobený repný cukor rok 1919: hlavné mesto Slovenskej republiky rád rok 1647: sídlo Šarišskej župy rok 1299: mestské výsady od kráľa Ondreja III. 2. Osobnosti, […]