Kostelníček v premaľbe – digitálna výstava

V spolupráci s košickou pedagogičkou a výtvarníčkou PhDr. Gabrielou Čiasnohovou Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila digitálnu výstavu Kostelníček v premaľbe, ktorú môžete vidieť na Hlavnej  99, Prešov vo Window Gallery od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023 v čase od 17.00 do 23.00 hod.

Autorka PhDr. Gabriela Čiasnohová (rod. Barlová, *1945, Podkonice) je košická pedagogička, metodička a výtvarníčka. Pôsobí v Súkromnom etnografickom múzeu Humno v Košiciach a je aktívnou členkou Matice slovenskej. Systematicky sa venuje šíreniu slovenského ornamentu s prepojením na maliara ľudových ornamentov Štefana Leonarda Kostelníčka (Kostelničák, 1900 – 1949) v rôznej podobe.

Zostavila a organizuje putovné výstavy o jeho diele z rokov 1918 – 1949. Venuje sa premaľbe jeho ornamentiky (na sklo, na drevo, pracovné zošity), organizuje semináre, metodické dni, tvorivé dielne, výtvarnú súťaž v kreslení a maľovaní ornamentov, ale aj vlastivedno-poznávací zájazd po stopách ornamentalistovho života a tvorby. Je autorkou viacerých metodických príručiek školy ornamentu (dekoratívne písmo umelca: Abeceda; Zvierací [zoomorfný] ornament, Motýle, geometrický ornament: Slnce v premenách roka; Rastlinný ornament; Figurálny ornament: Víly ročných období a i.).

Š. L. Kostelníček sa venoval zberateľstvu ľudových ornamentov na Slovensku, na Morave a Podkarpatskej Rusi, ornamentálnej tvorbe, ale aj výzdobe keramiky, skla, nábytku a interiéru stavieb. Bol originálnym umelcom a patriotom, ktorý povýšil ľudovú tvorbu ornamentov na umenie. Je autorom viacerých sérií pohľadníc, ozdobných ornamentov aj s alegorickými výjavmi z našich dejín (ako sv. Cyril a Metod, sv. Václav, Deklarácia slovenského národa alebo Martinská deklarácia, Pittsburská dohoda a i.), ktoré poznáme aj vďaka zachovanej knižnej a grafickej tvorbe (Slovenská ornamentika – 1. album 1927, 2. album 1934; 3. album 1943, 4. a posledný album 1947).

Výstavou Kostelníček v premaľbe chceme verejnosti ponúknuť zaujímavé vnímanie našej minulosti a jeho aktuálne spracovanie. Výstava ponúka slovenský ornament majstra Kostelníčka v premaľbe na sklo Gabriely Čiasnohovej, a to na základe ukážok tvorby – písma (abecedy), kytíc a bordúr.

 

Dátum

01 - 30 sep 2023
Expirované

Čas

17:00 - 23:00

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Hlavná 99, Prešov, Slovensko
Web
https://www.svkpo.sk

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac