Stará rusínska literatúra – po novom (prednáška spojená s besedou)

Štátna vedecká knižnica v Prešove, oddelenie historických knižničných fondov Vás pozýva na prednášku vysokoškolského pedagóga, slavistu a vydavateľa doc. Mgr. Valerija Paďaka, CSc. na tému „Stará rusínska literatúra – po novom“. Prednáška bude spojená s besedou a prezentáciou kníh z autorskej ako aj vydavateľskej činnosti V. Paďaka, ktorý v súčasnosti pôsobí ako pedagóg v Centre jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove. Téma prednášky úzko súvisí s jeho profiláciou.

Podujatie sa viaže na prezentáciu problematiky výskumu slavistiky, historických rusiník, ale aj na edovanie prameňov a vydávanie pôvodnej tvorby v súčasnosti (napríklad v podobe reprintov). Zároveň korešponduje s ďalšími podujatiami knižnice konanými v rámci tohto týždňa, počas ktorého sa verejnosti snažíme prezentovať vzácne vydania či luxusné knihy z fondu ŠVK v Prešove. Viaceré z nich má knižnica vo svojom knižničnom fonde ako nové prírastky.

Podujatie sa uskutoční 6. 3. 2024 o 16:00 hod. na  Námestí mládeže 1, Prešov počas Týždňa slovenských knižníc pod mottom: knižnice pre všetkých – #Knižnica. Vstup voľný!

Dátum

06 mar 2024
Expirované

Čas

16:00

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Námestie mládeže 1, Prešov

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac