VYNÁLEZY – VEDECKÁ HRAČKA – interaktívna výstava

Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku interaktívnu výstavu VYNÁLEZY – VEDECKÁ HRAČKA. Dospelí aj deti bez ohľadu na vek a vzdelanie sa budú môcť pohrať s vedeckými hračkami, ktoré jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén.

Vernisáž výstavy je 6. 11. 2023 o 13.00 hod. a výstava potrvá do 10. 11. 2023. Bude prístupná počas otváracích hodín knižnice na Námestí mládeže 1, Prešov. Vstup je voľný.

V centre každej hracej plochy na výstave bude kópia nosného patentu alebo dizajnu z príslušnej oblasti fyziky. Doplnením výstavy budú kópie karikatúr na tému vynálezy, ktoré v roku 1997 zostavil prezident Medzinárodnej asociácie vynálezcovských združení IFIA Farag Moussa do publikácie Cartoonists & their inventions.  Autorkou námetu, scenára a textov je Ing. Beata Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka.

Info: https://www.svkpo.sk/novinky/386/vynalezy-zo-serie-vedecka-hracka-vam-ponukneme

Dátum

06 - 10 nov 2023
Expirované

Čas

13:00

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Námestie mládeže 1, Prešov

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac