Výstava fotografií: Ľutina – mariánske pútnické miesto

Pozývame Vás na výstavu fotografií Ľutina – mariánske pútnické miesto. Môžete si ju pozrieť od 1. 8. do 31. 8. 2021, v čase od 17.00 h do 22.00 h, na Hlavnej 99 vo Window gallery (premietanie vo výklade knižnice).

Ľutina predstavuje významné pútnické miesto pre veriacich gréckokatolíckej aj pravoslávnej cirkvi. O zjaveniach sv. Mikuláša miestnej obyvateľke Zuzane Feketovej máme informácie od polovice 19. storočia. Pri gréckokatolíckej Kaplnke sv. Mikuláša na Ľutinskej hore sa nachádza prameň s vodou, o ktorej sa hovorí, že má liečivé účinky. Lokalita sa stala miestom modlitby. Pútnická tradícia pokračuje aj v súčasnosti a púť pre gréckokatolíkov sa koná v tretiu augustovú nedeľu. Aj pre pravoslávnych veriacich predstavuje Ľutina pútnické centrum a od 30. rokov 20. storočia sa tu konajú v poslednú augustovú nedeľu oslavy sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Ľutinu teda počas roka, ale najmä v auguste, navštevujú stovky veriacich zo Slovenska i cudziny.

Výstava fotografií Ľutina – mariánske pútnické  miesto, nás prenesie do tohto zaujímavého priestoru obce a Ľutinskej hory, v ktorom predstavujeme vybrané miesta, pri ktorých sa možno zastaviť, či už ako nezainteresovaný návštevník alebo pútnik. Ide o drobné sakrálne stavby (ako kríže, kaplnky), ale aj o chrám a baziliku zasvätené sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Fotografie vznikli počas terénneho výskumu kolegov z oddelenia historických knižničných fondov v roku 2020 a niektoré z nich budú zaradené do pripravovanej publikácie.

Dátum

01 - 31 aug 2021
Expirované

Čas

17:00 - 22:00

Vstupné

bez vstupného

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Hlavná 99, Prešov, Slovensko
Web
https://www.svkpo.sk

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac