Osudy Prešova v 17. – 18. storočí boli viac ako v ktoromkoľvek inom východoslovenskom meste späté s mocnou rodinou Rákociovcov a s jej významnými osobnosťami. Na konci 16. st. zakúpilo niekoľko domov v Prešove aj sedmohradské knieža Žigmund Rákoci.

Domy dal prebudovať na honosný mestský palác v renesančnom slohu. Celé priečelie i s atikou je bohato zdobené s grafitom. Rákociovcom sa tak podarilo vytvoriť skutočný skvost mestskej renesančnej architektúry, považovaný za najkrajší mestský renesančný palác na území bývalého horného Uhorska.

História paláca bola od jeho založenia úzko spätá s dejinami rákociovskeho rodu. V roku 1633 v ňom prebiehali rokovania medzi zástupcami sedmohradského kniežaťa Juraja I. Rákociho a cisára Ferdinanda II., ukončené podpísaním prešovského mieru. Po roku 1711 bol skonfiškovaný a vystriedal viacerých majiteľov.

V priebehu 18. st. došlo k prestavbe dvorového krídla v barokovom slohu. V 19. st. mala budova viacero vlastníkov či nájomcov, ktorí si ju adaptovali na obchodné a dielenské priestory. Dôkladná rekonštrukcia paláca do pôvodnej renesančnej podoby, ukončená obnovou grafitovej výzdoby v priečelí, sa uskutočnila v päťdesiatych rokoch 20. storočia. V súčasnosti je v budove umiestnené Krajské múzeum v Prešove.

V súčasnosti v budove Rákociho paláca sídli Krajské múzeum. Krajské múzeum má niekoľko permanentných expozícií – napr. o živote na Šariši, histórii Prešova, historických zbraniach, hasičoch. Okrem toho tu nájde návštevník aj iné dočasné výstavy.


Najbližšie podujatia:

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.

Kontakt

Adresa: Hlavná 2985/86, 080 01 Prešov
Telefón: +421 51 773 4708
Email: muzeum@tripolitana.sk
Web: tripolitana.sk
Otváracie hodiny:
júl – august: Po-Pia 9-18, So-Ne 14-18
sept. – jún: Po-Pia 9-17, Ne 14-18

Mapa