English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

Objavovanie Prešova patrí už k tradičným a obľúbeným podujatiam, ktoré každý mesiac láka nielen zvedavých Prešovčanov, ale aj návštevníkov mesta a je určené všetkým vekovým kategóriám. Jeho cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s historickými aj súčasnými zaujímavosťami mesta i jeho blízkeho okolia.

Vždy druhý víkend v mesiaci sa prezentuje samostatná téma. Témy sú veľmi rôznorodé a pestré, zamerané na architektonické pamiatky, umelecké slohy, osobnosti, či iné špecifické okruhy. Akcia sa koná pod záštitou Mestského úradu v Prešove a začiatok je vždy v sobotu o 10:00 hod. a v nedeľu o 14:00 hod. pred Mestským informačným centrom na Hlavnej 67 v Prešove. Podujatím sprevádzajú PhDr. Darina Petranská a Mgr. Andrea Sivaničová.

Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €

TÉMY OBJAVOVANIA PREŠOVA V 2. POLROKU 2017

08. a 09.07.2017    Eugen Bárkány  a prvé židovské múzeum
12. a 13.08.2017    Nižná Šebastová  a jej dominanty
09. a 10.09.2017    Tereziánsky Prešov
14. a 15.10.2017    Osobnosti reformácie
11. a 12.11.2017    Zapísané v koži pred 770 rokmi
09. a 10.12.2017    Cechy mäsiarov, olejkárov, felčiarov a holičov