• Prešov patrí k najstarším kráľovským mestám na Slovensku a je centrom historického regiónu Šariš
 • historické centrum Prešova je od roku 1950 zapísané ako mestská pamiatková rezervácia s 254 pamiatkami
 • Prešov je mestom, v ktorom sa v symbióze prelínajú západná a východná kultúra
 • v Prešove sa nachádza národná kultúrna a technická pamiatka Solivar. Soľ sa tu začala ťažiť už v 16. storočí
 • Prešov leží, podobne ako Paríž, Regensburg a Karlsruhe, priamo na 49. rovnobežke severnej zemepisnej šírky
 • Prešov bol hlavným mestom Slovenskej ľudovej republiky (1918) a Slovenskej republiky rád (1919)
 • v Prešove sa nachádza oficiálna kópia známeho Turínskeho plátna
 • v Prešove pôsobil Ján Adam Rayman, ktorý ako prvý v kontinentálnej Európe očkoval proti kiahňam (1720)
 • v Prešove bol prvýkrát v Uhorsku vyrobený repný cukor
 • v Prešove bolo založené prvé židovské múzeum na Slovensku
 • v Prešove boli uskutočnené prvé meteorologické merania na Slovensku
 • v Prešove sa 25. mája 1898 zohralo prvé oficiálne futbalové stretnutie na dnešnom území Slovenska. V ten istý deň bol v Prešove založený prvý futbalový klub na Slovensku (ETVE Prešov)
 • v roku 1878 Karol Divald založil v Prešove prvú svetlotlačiareň v Uhorsku
 • Prešov je domovom krásnych žien
 • Prešov má jednoducho príjemnú a nezameniteľnú atmosféru