Z historických osobností spojených s Prešovom pôsobili na prešovskej filozofickej škole (Evanjelické kolégium) napríklad Ján Bayer (1630 – 1674), Eliáš Ladiver (17. st.), Izák Caban (1632 – 1707). Počas pobytu v Sárospataku Prešov viackrát navštívil J. A. Komenský (1592 – 1670). V Prešove na Evanjelickom kolégiu študovali a pôsobili Štefan Daxner (1822 – 1892), P. O. Hviezdoslav (1849 – 1921), Janko Jesenský (1874 – 1945), Jonáš Záborský (1812 – 1876), J. G. Tajovský (1874 – 1940), Eugen Bárkány (1885 – 1967).

V polovici 18. storočia vo Františkánskom kostole a kláštore žil a pracoval hudobný skladateľ Edmund Pascha (1714 – 1772). V roku 1801 bol v Prešove J. S. Gertingerom (1754 – 1813) po prvýkrát v strednej Európe vyrobený repný cukor. V roku 1878 Karol Divald (1830 – 1897), priekopník fotografie, založil v Prešove prvú svetlotlačiareň v Uhorsku. V 70. rokoch 18. storočia žil v Prešove Kristián Kern (18. st.), ktorý vynašiel liek proti dobytčiemu moru. Zásluhou Jána Adama Raymana (1690 – 1770) patrí Prešovu európske prvenstvo v oblasti očkovania proti kiahňam. J. A. Rayman uskutočnil aj prvé meteorologické pozorovania a merania na Slovensku.

Ladislav Berčéni (1689 – 1778), významný vojvodca pôsobiaci najmä v službách Francúzska sa narodil v Prešove 3. augusta 1689. Jakub Bogdani (1660 – 1724) bol slovenský barokový maliar, ktorý od roku 1694 pracoval pre britskú kráľovnú Máriu a neskôr pre kráľovnu Annu. Oscar Berger (1901 – 1997), známy karikaturista pôsobil v Prahe, Paríži, Londýne, Berlíne a v New Yorku pre magazíny Life, the New York Times, the New York Herald Tribune, Le Figaro a Daily Telegraph. Z Prešova tiež pochádza novinár, spisovateľ a dlhoročný reportér z Blízkeho východu Yehuda Lahav (1930 – 2010). Janko Borodáč (1892 – 1964) je jedným zo zakladateľov a budovateľov slovenského profesionálneho divadla. Alexander Duchnovič (1803 – 1865) bol rusínsky národný buditeľ, spisovateľ a gréckokatolícky farár. Detstvo v Prešove strávil aj Ján Ladislav Kalina (1913 – 1981), slovenský spisovateľ, scenárista, prekladateľ a humorista. Prešov je rodiskom aj pre Pála Malétera (1917 – 1956), maďarského ministra obrany a vodcu povstalcov v maďarskej protisovietskej revolúcii v roku 1956; Kálmána Kertésza (1867 – 1922), maďarského entomológa slovenského (prešovského) pôvodu, ktorý počas svojho života pracoval ako riaditeľ Maďarského národného múzea v Budapešti; Ladislava Pavloviča (1926 – 2013) slovenského futbalistu a česko-slovenského futbalového reprezentanta.

Zo súšasných osobností sú s Prešovom spojení napríklad Andrej Šilan (herec, 1930 – 2009), Boris Farkaš (herec), Peter Lipa (jazzový spevák), Ivan Tásler (spevák), Katarína Knechtová (speváčka), Martin Husovský (spevák), Peter Nagy (spevák), Fero Fenič (režisér a scenárista), Juraj Kukura (herec), Sergej Kopčák (stály člen Metropolitnej opery v New Yorku), Milka Zimková (spisovateľka, herečka a režisérka), Pavol Mikulík (herec), Ivana Christová (prvá Miss Československej republiky), Katka Koščová (prvá slovenská Superstar), Ing. arch. Martin Brezina (scénograf a výtvarník).