Dátum a čas podujatia

:
:

Zobrazuje sa pri čase podujatia - sem môžete vložiť poznámky týkajúce sa času.

Opakovanie

:
:
Custom Days Repeating

Add certain days to event occurrences. If you have a single day event, start and end dates should be the same, If you have a multiple day event, the start and end dates must match the initial date. Read More

:label: x
 • First
  • Mon Mon.1-
  • Tue Tue.1-
  • Wed Wed.1-
  • Thu Thu.1-
  • Fri Fri.1-
  • Sat Sat.1-
  • Sun Sun.1-
 • Second
  • Mon Mon.2-
  • Tue Tue.2-
  • Wed Wed.2-
  • Thu Thu.2-
  • Fri Fri.2-
  • Sat Sat.2-
  • Sun Sun.2-
 • Third
  • Mon Mon.3-
  • Tue Tue.3-
  • Wed Wed.3-
  • Thu Thu.3-
  • Fri Fri.3-
  • Sat Sat.3-
  • Sun Sun.3-
 • Fourth
  • Mon Mon.4-
  • Tue Tue.4-
  • Wed Wed.4-
  • Thu Thu.4-
  • Fri Fri.4-
  • Sat Sat.4-
  • Sun Sun.4-
 • Last
  • Mon Mon.l-
  • Tue Tue.l-
  • Wed Wed.l-
  • Thu Thu.l-
  • Fri Fri.l-
  • Sat Sat.l-
  • Sun Sun.l-
Occurrences times

The event will finish after certain repeats. For example if you set it to 10, the event will finish after 10 repeats.Read More

Miesto konania podujatia

Miesto konania

Vyberte si jedno z uložených miest alebo vložte nové.Read More

Napr. Divadlo Jonáša Záborského

napr. Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 1, Prešov

Latitude/Longitude

Latitude and Longitude are parameters that represent the coordinates in the geographic coordinate system. You can find your venue's Latitude and Longitude measurments via the link below. Get Latitude and Longitude

Odstrániť obrázok

Organizátor podujatia

Organizer

Vyberte si jedného z uložených organizátorov alebo vložte nového.Read More

napr. Peter Slovák, Mesto Prešov

napr. +421 671 984 126

napr. vasemail@gmail.com

napr. https://www.presov.sk

eg. Website name or any text

Odstrániť obrázok

Poznámka pre administrátora (neverejné)

Vstupné

Kategórie

*Podujatie bude zverejnené po kontrole administrátorom.