56. PHJ – POTULKY HUDBOU S MUSICOU NOBIS

Komorné zoskupenie MUSICA NOBIS tvorí deväť mladých profesionálnych hudobníkov, ktorých spojila láska ku komornej hudbe a túžba prezentovať ju svojmu okoliu. Toto zoskupenie tvoria sláčikové nástroje, husle, viola, violončelo a kontrabas, ktoré sú obohatené o farebné tóny klarinetu a flauty. Aj kvôli tomuto nezvyčajnému spojeniu nástrojov ponúka Musica Nobis pomerne pestré repertoárové možnosti.

Komorné zoskupenie Musica Nobis vzniklo v roku 2019 a od tej doby stihlo odohrať už viacero samostatných koncertov, na ktorých predviedli skladby od baroka, cez romantizmus až po tvorbu súčasných hudobných skladateľov.

Ich repertoár pozostáva nielen zo skladieb pre celé nástrojové obsadenie zoskupenia, ale aj z rôznych menších spojení nástrojov, napr. sláčikové trio, flautové kvarteto, duo klarinet – husle, či flauta – husle. Niekoľko koncertov absolvovala Musica Nobis dokonca s opernou speváčkou, kde zastávali výlučne úlohu sprievodu. Za zmienku určite stojí aj netradičné spojenie zoskupenia s cimbalom v oblasti artificiálnej hudby. Ich koncerty sú teda žánrovo aj nástrojovo pestré.

Súčasnou tendenciou a snahou zoskupenia Musica Nobis je spolupráca s mladými slovenskými hudobnými skladateľmi, v rámci ktorej už vzniklo niekoľko skladieb skomponovaných priamo pre Musicu Nobis. Cieľom tejto spolupráce je priblížiť publiku tvorbu začínajúcich domácich skladateľov a poukázať na to, že aj ich hudba má svoje miesto na koncertných pódiách. Ďalšou ich snahou je priniesť publiku vážnu hudbu aj v trochu inom svetle. Medzi najbližšie plánované projekty mladých hudobníkov patria Vianočné koncerty v spolupráci s Radoslavom Gajdošom a projekt na tému „Ľudové motívy v klasickom ponímaní“.

Zmena programu vyhradená. Z podujatia budú vyhotovované foto a audiovizuálne záznamy.

Dátum

12 okt 2022
Expirované

Čas

19:00

Miesto konania

PKO Čierny orol
PKO Čierny orol
Hlavná 50, 080 01 Prešov
Web
https://pkopresov.sk

Organizátor

PKO Prešov
PKO Prešov
Tel.:
+421517723741
Email
sekretariatpko@gmail.com
Web
http://www.pkopresov.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac