DŽAVOT: pohybovo-zvukovo-svetelná inštalácia

…zdá sa mu vravor, stojac chvíľu, vravor a dupot, huk, výskot, smiech nezrozumiteľný hluk, vravor…
…všetko zmiešané
…spolu zmiešané
…všetko spolu zmiešané

Pohybovo-zvukovo-svetelná inštalácia, ktorá prináša pokoj a pocit vzdialeného džavotu z detského ihriska v ktorom sa nesie nostalgia, ponúkajúca vychutnanie si prítomného okamihu. Nabáda na zastavenie a vnímanie jedinečnosti. Decrescendo všetkého deja bez značnej prudkej zmeny až po prekvapivý pocit mála, ktoré môže priniesť príjemný pocit.

Projekt pracuje a rozvíja princíp, ktorý je dedukciou kognitívno- estetickej analýzy etymologického hľadiska slova Džavot a jeho synoným. Z nasledovnej analýzy je za pomoci fonologických metód odvodený jednotný “kód”, ktorý slúži na generovanie akejsi bibliotéky prvkov a častíc (stavených) jednotne pre tanečnú, zvukovú a svetelnú zložku diela. Projekt otvára nové spektrum ako pre pohyb, svetlo tak aj pre slovo a jeho intonačné schopnosti, ktoré si jednotlivý interpreti a interpretky osvoja a pracujú s neobmedzeným priestorom, ktorý reaguje na zvuk. Pohyb vychádza s momentálneho nastavenia účinkujúcich, ktorí podliehajú len absolútnej sústredenosti a prepojeniu so zvukom, svetlom a sebou navzájom.

Projekt: tanC o.z.
Námet, spracovanie: Radoslav Piovarči, Michal Paľko
Interpretácia: Radoslav Piovarči, Lucia Bielik, Michaela Šeligová, Jessica Schmidtová, Michal Paľko
Hudobné/zvukové spracovanie: Michal Paľko
Svetelné spracovanie/návrh: Radoslav Piovarči
Technická podporu: Lukáš Kubičina
Grafika: Veronika Šmírová
Produkcia: Lucia Piovarči

Premiéra: 23.11.2024, 18.00, ARTSCENA, Súkromné konzervatórium Prešov

4€ / 8€ predaj vstupeniek na mieste
žiaci/čky konzervatória vstup zdarma

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Dátum

23 nov 2023
Expirované

Čas

18:00 - 19:00

Miesto konania

Artscéna Konzervatórium Prešov
Martina Benku 7
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac