Imagines narrantes – Rozprávajúce obrázky

Digitálna výstava vybranej knižnej grafiky tlačí 16. storočia, ktoré sa zachovali v historických knižniciach v Prešove s názvom „Imagines narrantes – Rozprávajúce obrázky“ je prístupná od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024, od 15. 00 hod. do 21. 00 hod. na Hlavnej 99,  Prešov vo Window Gallery.

Téma i výber obrázkov, knižnej grafiky sa viažu na starší výskum Marcely Domenovej, dokumentovanie zachytenia variabilných tém zo života, každodennosti a pohľadu na svet v období raného novoveku tak, ako ich spracovali v primárnych prameňoch – starých tlačiach z rôznych európskych oficín. Grafika na výstave je vybraná symbolicky. Zachytáva život človeka v priebehu kalendárneho roka, cez jednotlivé práce a úkony, domácnosť, ale poukazuje aj na duchovný rozmer a spojenie človeka s prírodou.

 

Dátum

01 - 31 jan 2024
Expirované

Čas

15:00 - 21:00

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Hlavná 99, Prešov, Slovensko
Web
https://www.svkpo.sk

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac