Inter arma silent Musae

Štátna vedecká knižnica v Prešove Vás pozýva na výstavu s názvom Inter arma silent Musae, dostupnú vo Window Gallery na Hlavnej 99, Prešov v termíne 1.-31.7.2022, v čase od 17.00 do 23.00h.

Výstava Inter arma silent Musae poukazuje na latinské príslovie Marca Tullia Ciceróna, ktoré hovorí o tom, že medzi zbraňami (počas vojny, za hluku zbraní) mlčia Múzy. Sprístupňuje ukážky knižnej grafiky – mediryty, litografie alebo ilustrácie uverejnené ako reprodukcie výtvarných diel v starých tlačiach z obdobia 17. až 19. storočia, ktoré však často retrospektívne zachytávajú dejinné udalosti a predstavy o časoch minulých. Výstava ponúka pohľad na vybrané vojny, bitky, (vý)zbroj, osobnosti (hrdinov, vojvodcov, panovníkov i politikov) v našich, ale aj európskych dejinách.

Výstavu pripravilo oddelenie historických knižničných fondov na základe parciálneho výskumu, ktorým chce poukázať na dôležité úlohy výskumu vojenských dejín a ich možného vplyvu na súčasný stav poznania a vnímanie geopolitickej situácie. Jednotlivé staré tlače sa zachovali v historickom fonde ŠVK v Prešove a sú dostupné na prezenčné štúdium v študovni starých tlačí.

Dátum

01 - 31 júl 2022
Expirované

Čas

17:00 - 23:00

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Hlavná 99, Prešov, Slovensko
Web
https://www.svkpo.sk

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac