info@gopresov.sk
Audiosprievodca Audiosprievodca po Prešove pre Váš smartphone STIAHNUŤ

Konferencia OD VOJNY K MIERU

Štátna vedecká knižnica v Prešove pozýva na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „STATUS BELLI – OD VOJNY K MIERU (vojna a mier v dejinách, knižnej kultúre a v prameňoch)“, ktorá sa uskutoční na pôde knižnice v termíne 27. – 28. septembra 2023.

Vedecká konferencia je usporiadaná počas podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023.

Podujatie reflektuje na súčasný vojnový stav vo svete. Knižnica  ňou chce upozorniť na viacero udalostí, pamiatok, ale aj hodnôt, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Jednotlivé referáty sa budú venovať nielen vojnovým témam cez zachované archívne pramene, ale aj  cez staré tlače, periodiká, kroniky, literatúru, pohľadnice, hmotné pamiatky – pamätník, jednotlivé osobnosti a ich dielo, v ktorom sa odráža vojnový stav a realita života. Ide o príklady v prepojení na cirkevné i školské prostredie – najmä v období 1. a 2. svetovej vojny.

Podujatie svojím hlavným referátom „Fenomén vojny a mieru v dejinách“ otvorí historik, vysokoškolský pedagóg a pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave, doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ďalší referujúci sú zo Slovenska, Čiech a Poľska, z akademického prostredia, ale aj z pamäťových a fondových inštitúcií.

 

Dátum

27 - 28 sep 2023
Expirované

Čas

8:30 - 12:30

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Námestie mládeže 1, Prešov

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac