Medailón osobnosti

Medailón osobnosti – venovaný 85. narodeninám významného rusínistu a jedného z kodifikátorov rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku, nositeľa Pribinovho kríža III. stupňa, doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc.

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje ďalší zo série programov Medailón rusínskej  osobnosti. Ten najbližší sa uskutoční  28.  októbra16:00 hodine a bude venovaný 85. narodeninám významného rusínistu a jedného z kodifikátorov rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku, nositeľa Pribinovho kríža III. stupňa, doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc.

Vo svojej celoživotnej vedecko-pedagogickej činnosti sa známy lingvista venoval problematike porovnávacej a funkčnej lingvistiky a od roku 1994 najmä rozpracovaniu normatívnych príručiek rusínskeho jazyka. Pod jeho vedením bola pripravená a uskutočnená kodifikácia rusínskeho jazyka na Slovensku v roku 1995. Následne sa stal spolutvorcom učebníc rusínskeho jazyka pre stredné a vysoké školy, ale hlavne historicky prvej Gramatiky rusínskeho jazyka po roku 1989 (2015).

Vasiľ Jabur sa narodil 28.10.1936 v Stakčíne, v okrese Snina.V rokoch 1954 – 1958 študoval na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe (ruský jazyk – ukrajinský jazyk). (1969 PhDr., 1987 CSc., 1991 doc.)  V rokoch 1961 – 1977 pôsobil ako odborný asistent na  Katedre ruského jazyka Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a v rokoch 1976 – 1987 na Katedre jazykov UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1988 – 1992 prednášal na Katedre rusistiky a západnej filológie Pedagogickej fakulty v Nitre, neskôr na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre ako odborný asistent, neskôr ako docent.

Po vzniku Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry pri Rusínskej obrode v Prešove v roku 1994 sa stáva jeho vedeckým pracovníkom. V roku 1995 pôsobil na detašovanom  pracovisku Štátneho pedagogického ústavu v Prešove. Výsledkom jeho práce bola príprava dvoch významných koncepcií, ktoré boli potrebné pre zavedenie predmetu rusínsky jazyk a kultúra do školského systému SR. Rok 1998 sa pre slovenskú rusinistiku stáva prelomovým. Na novovzniknutej PU vznikajú podmienky pre štúdium rusínskeho jazyka a kultúry. Autorom metodológie výučby a koncepcie bakalárskeho, neskôr aj magisterského štúdia je práve  doc. PhDr. Vasiľ Jabur,CSc, ktorý bol  v roku 2019 ocenený striebornou medailou za celoživotné dielo a významný vklad do sféry vedy a školstva a v roku 2021 z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzal Pribinov kríž III. stupňa za výnimočné zásluhy o rozvoj SR i za zásluhy pri kodifikácií rusínskeho jazyka na Slovensku.

Moderátorka programu – PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D
Hudobný hosť – Mgr. Dominika Novotná

 

 

Dátum

28 okt 2021
Expirované

Čas

16:00 - 18:00

Miesto konania

Múzeum rusínskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20, 080 01 Prešov, Slovensko
Web
https://www.snm.sk/
Kategórie
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac