Medzinárodný festival lutnovej hudby – Jiřina Dvořáková-Marešová & Miloslav Študent

Jiřina Dvořáková-Marešová /organový pozitív, cembalino/
&
Miloslav Študent /arcilutna, baroková gitara/
v programe TASTEGGIANDO

JIŘINA MAREŠOVÁ vyštudovala hru na organ na Konzervatóriu v Prahe v triede prof. Josefa Popelku a Hudobnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe pod vedením doc. Jaroslava Tůmu. Svoje štúdiá si rozšírila na Hochschule für Musik und Theater Hamburg v triede prof. Wolfganga Zerera, a tiež doktorandským štúdiom na Hudobnej fakulte AMU v Prahe dizertačnou prácou s témou „Teoretické základy organovej interpretácie (na príklade obdobia 1945 – 1989).“ Tu v súčasnosti i pedagogicky pôsobí.
Počas štúdií sa zúčastnila mnohých zahraničných majstrovských kurzov (Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko), zameraných na štýlovú interpretáciu starej hudby a organovú improvizáciu. Pracovala pod vedením vynikajúcich pedagógov a interpretov, ako sú napr. M. Haselböck, E. Ulmann, M. Sander, M. Bouvard, L. Lohmann, E. Kooimann, H. Franke ad.
V roku 2004 sa stala finalistkou Medzinárodnej súťaže v organovej improvizácii v rakúskom Schlägli a v roku 2006 semifinalistkou medzinárodnej interpretačnej súťaže Pražská jar.
Vystupuje na mnohých medzinárodných hudobných festivaloch (Smetanova Litomyšl, Teatrum Kuks, Vivat organ, Český varhanní festival, Orlicko-kladský varhanní festival, Varhany znějící apod.) Je tiež vyhľadávaným komorným hráčom. Nahráva pre Český rozhlas v rámci projektu Historické organy Čiech a Moravy.
V súčasnej dobe sa venuje okrem interpretácie starej hudby i voľnej organovej improvizácii. Spolupracuje s výtvarníkmi a divadelnými súbormi. Má za sebou mnoho zvukových nahrávok a dve sólové CD.
MILOSLAV ŠTUDENT sa už počas svojich štúdií hudobnej vedy a estetiky (Masarykova Univerzita v Brne) venoval intenzívne otázkam prevádzkovej praxe hudby 16. – 18. storočí, v rovnakom čase založil a viedol ansámbel Flores Musicae (spolu s M. Koženou, V. Richterem a V. Mikuláškovou), s ktorým naštudoval a uviedol rad novodobých premiér zabudnutých majstrovských diel. Po období, keď bol ako samouk odkázaný iba na majstrovské kurzy (lutna – S. Juřica, L. Contini, A. Bailes, H. Smith, viola da gamba – R. Boothby) odišiel do Talianska, kde v roku 1998 ukončil trojročné štúdium prevádzkovej praxe talianskej hudby 17. storočie v triede R. Giniho Laboratorio permanente di ricerca sulla musica italiana del XVII secolo (Medzinárodnej hudobnej akadémie v Miláne). Na rovnakej škole získal v roku 2002 v triede Paula Beiera diplom hry na lutnu.
V rokoch 2002 – 2012 viedol triedu hry na lutnu na Akadémii starej hudby pri Ústave hudobnej vedy Masarykovej univerzity v Brne. V rámci výučby na tomto pracovisku, ktorého vedením bol poverený v rokoch 2004 – 2008, realizoval špeciálne prednášky a semináre. V roku 2003 viedol špecializované semináre aj na Accademia internazionale della musica di Milano. V roku 2004 bol umeleckým riaditeľom festivalu barokovej opery vo Valticiach, pre ktorý pripravil a naštudoval hudobno-tanečné predstavenie Duel spevu a tana (2004) a Festino (2005). Od roku 2007 pôsobil ako lektor hry na lutnu na Medzinárodnej letnej škole starej hudby vo Valticiach. V roku 2007 sa významne podieľal na hudobnej príprave a realizácii inscenácie Orfea C. Monteverdiho v Národnom divadle, pre ktorú tiež spracoval kritickú edíciu partitúry. Výsledky svojho muzikologického bádania publikuje v odbornej tlači. Od roku 2004 je zakladajúcim členom a predsedom občianskeho združenia In Cordis, od r. 2007 členom výboru České spoločnosti pre hudobnú vedu, v rokoch 2009-2013 členom rady Spoločnosti pre starou hudbu.
Ako lutnista má na svojom konte spoluprácu s mnohými sólistami (M. Kožená, R. Gini, I. Troupová, M. Cukrová, J. Lewitová, B. Zanichelli, M. Hugget, B. Dickey, G. Letzbor, E. Machová, M. Pospíšil ad.) a so súbormi (In Cordis Ensemble, Ritornello, Musica Bellissima, La Gambetta, Ensemble Tourbillon, Czech Ensemble Baroque, Ars Antiqua Austria, Ensemble Concerto Milano, Musica Florea, Societas Incognitorum, Capella Regia Praha, Margaretha Consort, Academia Montis Regalis, Musicalische Copagney Berlin, Ensemble Galatea, Geisslers Hofkomoedianten Praha, Teatro Franco Parenti Milano, Chorea Historica ad.), s ktorými koncertoval okrem Európy i v Južnej Amerike. Okrem sólových vystúpení nahráva pre rôzne gramofónové spoločnosti, rozhlas, TV a film.

Vstupenky si môžete zakúpiť on line na webovej stránke
http://www.violapresov.sk/program-a-vstupenky/jirina-dvorakova-maresova-miloslav-student-v-pro
alebo osobne vo VIOLE v čase otváracích hodín kaviarne.

Dátum

05 okt 2019
Expirované

Čas

19:00

Vstupné

3 €

Miesto konania

Divadlo VIOLA
Divadlo VIOLA
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Web
https://www.violapresov.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac