Slávnostné sprístupnenie Výstavnej siene Michala Dubaya

Slávnostné sprístupnenie Výstavnej siene Michala Dubaya a odhalenie jeho pamätnej tabule v rámci derniéry výstavy Dubayovci – Anna a jej deti.

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove  1. októbra 2021 slávnostne sprístupní Výstavnú sieň Michala Dubaya a odhalí jeho pamätnú tabuľu v rámci derniéry výstavy Dubayovci – Anna a jej deti.

Michal Dubay (1910-1993) – najstarší z rodu Anny a Dezidera Dubayovcov, bol nielen talentovaný maliar, ale zohral v Prešove aj významnú kultúrotvornú úlohu. Stal pri zrode takých inštitúcií ako Štátna vedecká knižnica, kde dlhodobo pôsobil ako riaditeľ, Krajská galéria (dnes Šarišská galéria) Ukrajinské národné divadla (dnes Divadlo Alexandra Duchnoviča, Pedagogická fakulta v Prešove, ktorá bola pobočkou Slovenskej univerzity v Košiciach, Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré vzniklo ako súčasť Krajského múzea v Prešove, pracoval v oblasti ochrany pamiatok, ako pedagóg, redaktor, publicista, kultúrny pracovník.

„V celoživotnom umeleckom diele autora môžeme vyčleniť niekoľko tvorivých období, v ktorých postupne svojským spôsobom obohacuje kompozičné a formotvorné metódy kubizmu, realistickým štýlom zobrazuje vybrané námety alebo prostredníctvom geometrickej štylizácie, výraznej fauvistickej farebnosti а zdrsneného podkladu pod maľbu dosahuje originálnu štrukturálnu maliarsku traktáciu. Charakteristickým znakom maliarskej tvorby umelca je aj jeho nepretržitý záujem o luminizmus, t.j. prírodné alebo umelé svetlo a postupy jeho farebného vyjadrenia.“ (Ladislav Puškár ako kurátor jeho výstavy v MUK vo Svidníku v roku 2011 – Očarený svetlom).

Po Michalovi Dubayovi ostalo vzácne celoživotné dielo, preto sme sa rozhodli nazvať výstavné priestory na prízemí  nášho múzea jeho menom ako Výstavná sieň Michala Dubaya.

Dátum

01 okt 2021
Expirované

Čas

16:00 - 18:00

Miesto konania

Múzeum rusínskej kultúry
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20, 080 01 Prešov, Slovensko
Web
https://www.snm.sk/
Kategórie
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac