info@gopresov.sk
Audiosprievodca Audiosprievodca po Prešove pre Váš smartphone STIAHNUŤ

Strieborný štvoruholník

Názov výstavy: Strieborný štvoruholník

Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51

Trvanie:23.1.2020 –29.3.2020

Kurátor: Andrzej Czieszyński, BWA Premyśl, Poľsko

„Strieborný štvoruholník”, medzinárodné maliarske trienále karpatského regiónu, predstavuje stret maliarov pochádzajúcich z piatich spriaznených štátov – Poľska, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Tento ročník sa do trienále zapojili aj umelci z Ostravy z Českej republiky. Od roku 1994 trienále „Strieborný štvoruholník“ organizuje galéria súčasného umenia v Przemysli na vysokej úrovni pod záštitou prezidenta Poľskej republiky. Projekt je zameraný na pochopenie a budovanie kultúrneho porozumenia medzi jednotlivými národmi. Výber diel zabezpečuje medzinárodná porota, a tak sa širokej verejnosti dostáva do povedomia dianie vo sfére súčasnej maľby. Šarišská galéria v Prešove je poctená, že môže byť súčasťou tohto významného projektu, ktorý v stredovýchodnej Európe nemá obdoby.

Desiaty ročník Strieborného štvoruholníka je vymedzený témou „Budúcnosť Európy – jednota v rozmanitosti“. Už zo samotného názvu je zrejmé, že organizátori sa snažili nájsť spojenie v kultúrnej rozmanitosti Európy. Nazhromaždené maľby odrážajú individuálne prístupy umelcov k danej problematike a sú súborom rozmanitých výtvarných koncepcií, ktorých vizuálny slovník je nevyčerpateľný.

Každý jeden umelec mal rovnaké štartovacie podmienky. Nosným médiom pre umelcov sa stal papier alebo plátno o rozmeroch 100 x 100 cm. Umelci sa tak mohli slobodne realizovať v neslobodnej forme. Okrem klasických techník ako sú olej, akryl, tempera, pastel, akvarel a pod. pracujú umelci s kombinovanými alebo autorskými technikami a svojsky pristupujú k téme „Budúcnosť Európy – jednota v rozmanitosti“.

Zo štylistického hľadiska nemožno hovoriť o národných alebo regionálnych rozdieloch. Maliarstvo, ako aj iné druhy umenia, je už dávno poznačené globalizáciou a vďaka nej majú umelci z nášho regiónu možnosť sa uplatniť na zahraničnom trhu. V dielach prevažujú rôzne polohy abstrakcie a v menšej miere sú zastúpené figuratívne diela.

„Strieborný štvoruholník“ je rozsiahla výstava súčasnej maľby prezentujúca rôzne prístupy umelcov k často kladenej otázke budúcnosti Európy. Výstava pozostáva z 99 diel od viac ako 70 autorov, medzi ktorými figuruje aj košický výtvarník Vladimír Broniševský, ktorý nastúpil na výtvarnú scénu v 80-tych rokoch 20. storočia a je laureátom niekoľkých medzinárodných ocenení.

Dátum

29 mar 2020
Expirované

Vstupné

1 € - 3 €

Miesto konania

Šarišská galéria
Šarišská galéria
Hlavná 51, 080 01 Prešov
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac