Dnes miestna časť Prešova, ktorá vznikla pri slaných prameňoch, z ktorých sa odparovaním získavala soľ – bol to prvotný spôsob získavania tejto dôležitej suroviny.

Unikátny komplex na ťažbu soli zo soľanky pochádza zo 17. storočia, hoci samotná ťažba soli tu začala už v 16. storočí – v roku 1571 sa v tejto lokalite ako v prvej soľnej bani na území Slovenska začalo s ťažbou kamennej soli. Neskôr sa však opäť prešlo k vareniu soli zo soľanky. Táto technológia sa stále zlepšovala a zdokonaľovala.

Do súboru pamiatok patrí šachta Leopold, rezervoáre na soľanku, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka. Ťažba prebiehala v „jame“ Leopold, nazývanej aj Cisárska, ktorá dosahuje hĺbku až 155 metrov. Po takmer storočí ťažby bola nad ňou postavená budova gápľa, ktorým sa dopravovala vyťažená soľ na povrch.

Po zatopení jamy (šachty) sa začala soľ získavať zo soľanky, ktorá sa čerpala v koženom mechu za pomoci koní. Tunajší gápeľ patril medzi najväčšie v strednej Európe. Drevené zásobníky na vyťaženú soľanku boli vybudované v roku 1815 a umožňovali uskladniť až 10 560 hektolitrov vzácnej suroviny. Nádrže stáli na kamenných podstavcoch, boli zastrešené a soľanka bola do nich dopravovaná drevenými potrubiami z odkaľovacej nádrže. Z týchto nádrží putovala soľanka predhrievacej a potom do odparovacej nádrže, následne do odkvapových komôr a sušiarne. Odtiaľ sa už kryštalická soľ previezla po koľajniciach do skladu a na expedíciu.

Hlavný soľný sklad bol dobudovaný okolo roku 1825. Areál dopĺňali aj slané kúpele, strojovňa, vozovňa a iné stavby. V roku 1970 bol Solivar ako unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V roku 1986 zhorel sklad soli. Takmer po 30 rokoch bol objekt zrekonštruovaný a od septembra 2015 jeho priestory slúžia nielen pre expozíciu ťažby soli, ale aj na výstavné, prezentačné, kongresové či vzdelávacie aktivity. Solivar patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.

Komplex pamiatok spravuje Múzeum Solivar (Slovenské technické múzeum) a pre návštevníkov ponúka zaujímavú prehliadku celého areálu so sprievodcom. V objekte varne soli sa nachádza expozícia s názvom Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, v objekte Skladu soli sa nachádzajú rôzne dočasné výstavy.


Najbližšie podujatia:

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.

Kontakt

Adresa: Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov-Solivar
Telefón: 0918 965 698
Email: muzeum.solivar@stm-ke.sk
Web: muzeumsolivar.sk
Otváracie hodiny:
muzeumsolivar.sk

Mapa