Budova starej školy pochádzajúca zo začiatku 15. st. je najstaršou školskou budovou v meste. Už v r. 1415 uvádzajú matriky viedenskej univerzity prvého študenta z Prešova.

Vysokú úroveň školy v stredoveku dokazuje štúdium viacerých jej absolventov na rôznych zahraničných univerzitách vo Viedni, Krakove, či v talianskych mestách. Po postavení Evanjelického kolégia a začatí pravidelnej výučby v r. 1667 mestská škola zanikla.

Od roku 1673 v nej bolo umiestnené jezuitské gymnázium. Od poslednej tretiny 19. st. bolo pretvorené na kráľovské katolícke gymnázium. Budova starej mestskej školy slúžila v minulosti rôznym účelom.

Kontakt

Adresa: Hlavná 2940/139, 080 01 Prešov
Telefón: +421 (0) 51 3100 125
Email: info@gopresov.sk
Web: www.gopresov.sk

Mapa