V roku 1751 dali toto súsošie postaviť jezuiti ako pamiatku na mor. Stojí na mieste, kde bolo od marca do septembra 1687 popravisko Prešovského krvavého súdu.

Pieskovcové súsošie v podobe trojdielneho podstavca so sochami štyroch svätcov – sv. Mikuláša, biskupa, sv. Jána Nepomuckého, sv. Štefana a sv. Františka Xaverského je dielom košického sochára Jozefa Hartmanna.

Dominantu diela tvorí socha Madony s dieťaťom, s pozlátenou korunou a žezlom. Počas bombardovania Prešova v r. 1944 sovietskymi lietadlami bolo súsošie značne poškodené. Reštaurované bolo v r. 1967 a neskôr v rokoch 1995 – 1997.

Kontakt

Adresa: Hlavná 107A, 080 01 Prešov
Telefón: +421 (0) 51 3100 125
Email: info@gopresov.sk
Web: www.gopresov.sk

Mapa