Z kostolnej veže sa vám ponúkne neopakovateľný pohľad na prešovské historické námestie, na strechy stredovekých meštianskych domov a na okolitý región. Kto chce vidieť 360 stupňovú panorámu Prešova z vtáčej perspektívy, musí najprv zdolať 220 schodov a vystúpiť na vrchol veže Konkatedrály sv. Mikuláša a to do výšky 70 metrov. Do veže sa vchádza točitým kamenným úzkym schodiskom. Na jednotlivých podlažiach vo veži je výstava kresieb a fotografií, ktoré dokumentujú, ako sa vzhľad kostola rokmi menil. Na vyšších poschodiach sú umiestnené sochy z priečelia Františkánskeho kostola a fragmenty z Kalvárie. V druhej polovici veže sa vystupuje širším dreveným schodiskom. Návštevníci tu môžu vidieť mechanizmus zvonov. Tri veľké zvony dostali aj pomenovanie: zvon sv. Trojice, zvon sv. Mikuláša a zvon Panny Márie, najmenší zvon je umieračik. Ďalšou atrakciou pre hostí je vidieť takmer v 70 metrovej výške toaletu, ktorá kedysi slúžila zvonárovi.

Veža na Konkatedrále Sv. Mikuláša je sprístupnená denne počas letnej sezóny tak pre skupiny, ako aj pre jednotlivcov. Organizované skupiny a školy aj mimo otváracích hodín je možné nahlásiť emailom na po.mesto@abuke.sk alebo telefonicky: 0908 301 078 (p. Jozef Mihaľ).

Kontakt

Adresa: Hlavná, 080 01 Prešov
Email: po.mesto@abuke.sk
Tel.: 0908 301 078 (p. Jozef Mihaľ)

Mapa