Cudzokrajné liečivé rastliny – prednáška

Podujatie s názvom Vybrané cudzokrajné liečivé rastliny pestované na Slovensku odborného garanta prof. RNDr. Ivana Šalamona, CSc., MBA sa uskutoční v  prednáškovej miestnosti Štátnej vedeckej knižnici v Prešove,  Námestie mládeže 1, Prešov, dňa 10. júna 2024 o 16.00 h. Je to ďalšie z podujatí našej knižnice na podporu ekologickej gramotnosti obyvateľstva. Vstup je zdarma.

V súčasnosti liečivé, aromatické a koreninové rastliny, predstavujú bohaté zdroje, komerčne dôležité pre výrobu potravín, chutí, vôní, kozmetiky a hromadne vyrábaných prípravkov.

Najčastejšie zdroje a možnosti ich získavania sú:

  • zber z prírody (podmienky ex situ) z rôznych stanovíšť (lúky, lesy, háje a pod.),
  • zber z maloplošných a veľkoplošných pestovateľských plôch (polia, záhrady, záhumienky a pod.),
  • introdukcia (zavádzanie) vybraných cudzokrajných liečivých rastlín do pestovania v agroekologických podmienkach Slovenska.

Úspešné zavedenie u nás sa podarilo pri viacerých cudzokrajných rastlinách – napríklad echinacea purpurová (Echinacea purpurea /L./ Moench.), echinacea bledá (Echinacea pallida /Nutt./), kotvičník zemný (Tribulus terrestris L.), pestrec mariásky (Silybum marianum (L.) GAERTN.), všehojovec štetinatý (Eleutherococcus senticosus Rupr. et Maxim) a podobne.

V dnešnej dobe drogy týchto rastlinných druhov predstavujú veľký obchodný potenciál z hľadiska rastlinného materiálu a ešte väčší vo forme extraktov, silíc,  izolovaných čistých prírodných látok a ďalších ingrediencií pridávaných do mnohých jedál, nápojov, voňaviek, aromatických zmesí a farmaceutických výrobkov.

Zároveň si budete môcť pozrieť aj výstavu vybraných druhov semien rastlín, byliniek a osív, ktoré sa využívajú k siatiu na Slovensku.

Dátum

10 jún 2024
Expirované

Čas

16:00

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Námestie mládeže 1, Prešov

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac