Ľudia – príroda – svet – kultúra – prezentácia a workshop

Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila prezentáciu a workshop pre verejnosť s lektorkou Zuzanou Labašovou pod názvom „Ľudia – príroda – svet – kultúra“. Podujatie sa bude konať 15. 11. 2023 o 16.00 hod. na Námestí mládeže 1, Prešov. Účasť je limitovaná, na prezentáciu a workshop sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese okis@svkpo.gov.sk.

Klimatická kríza, kolonizácia, chudoba vo svete, otrocká práca a nadmerná spotreba – tieto témy spája medzipredmetové globálne vzdelávanie, ktoré pomáha odhaľovať hlbšie súvislosti a prinášať do vyučovania aktuálne témy, ktoré sa týkajú všetkých. Ako súvisia s nami a našim každodenným životom? Ako formujú to, ako vnímame svet a posudzujeme ľudí a kultúry okolo nás? Globálne vzdelávanie je cesta ku kritickému mysleniu a aktívnemu občianstvu.

Súčasťou podujatia je workshop o prírodnej kozmetike s teoretickou a praktickou časťou – s výrobou vlastných prírodných produktov, ktoré dokážu plnohodnotne nahradiť kupované kozmetické prípravky.

Zuzana Labašová vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. Súčasťou občianskeho združenia ŽIVICA je od roku 2007. V minulosti organizovala festival Dych Zeme a konferenciu Prirodzená starostlivosť o dieťa a venovala sa aj spotrebiteľským témam. Momentálne má na starosti projekty kritického myslenia a globálneho vzdelávania a je súčasťou tímu v programe Zelená škola.

Dátum

15 nov 2023
Expirované

Čas

16:00

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove - Námestie mládeže 1
Námestie mládeže 1, Prešov
Kategórie

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac