Vladimír Ganaj: Characters

Digitálna výstava kresieb Mgr. Art. Vladimíra Ganaja, ArtD. bude dostupná vo Window Gallery na Hlavnej 99, Prešov, od 1.6. 2024 do 30. 6. 2024, v čase od 17:00 h do 23:00 h.

Vladimír Ganaj momentálne pôsobí ako vedúci katedry výtvarnej výchovy a umenia na Prešovskej univerzite. Vyštudoval doktorandský a magisterský stupeň na Akadémii umení v Banskej Bystrici u prof. Ľudovíta Hološku a prof. Stanislava Balka. Jeho maľba a kresba má široké rozpätie od plenéru, zátišia, figurálnej tvorby a abstrakcie, okrem toho sa venuje písaniu poézie a 3D grafike. Široký výber jeho tvorby si môžete pozrieť na stránke ganaj.net.

Pár viet o tvorbe: Vysvetlenie frekventovanej nedokončenosti či surovosti súčasných malieb podal Merleau–Ponty, ktorý v knihe Svět vnímaní uvádza spojitosť medzi neúplným, nejasným a protirečivým spôsobom, akým vnímame svet v období moderny a nedokončeným či skicovitým pôsobením výtvarných diel modernistov. Som presvedčený, že táto tendencia sa v postmodernej maľbe stala dokonca programovým bodom tvorby. Snažil som sa v prvom rade o hĺbku, zložitosť a dvojznačnosť, ktorú som intuitívne dosahoval zobrazením vážneho a popretím vážneho komickým, pričom sa tieto dve zložky prelínajú v jednom momente, jedna paroduje druhú, v každom momente sa už nachádza zárodok opaku. Týmto prelínaním som sa snažil špirálovitým pohybom dosiahnuť väčšiu hĺbku, než akú by som bol schopný zobraziť bez neho a uhýbal sa ním gýču z oboch strán: rovnako ma nudila romantická tragickosť bez humoru či štýlu ako ma nezaujímala ani ľahká komédia.

Dátum

01 - 30 jún 2024
Blížiace sa

Čas

17:00 - 23:00

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Štátna vedecká knižnica v Prešove (Window Gallery)
Hlavná 99, Prešov, Slovensko
Web
https://www.svkpo.sk

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac