Prešovská Kalvária vznikla začiatkom 18. storočia, pôsobením jezuitov v období rekatolizácie z iniciatívy Spolku umierajúceho Krista.

S výstavbou prvých sakrálnych objektov sa začalo r. 1720, niektoré kaplnky krížovej cesty sa budovali ešte aj v 19. storočí. Ako prvá bola na jeseň r. 1721 posvätená kaplnka Krista na Olivovej hore a kríž.

Stavbu realizovali z prostriedkov mesta a darcov spomedzi mešťanov a okolitej šľachty. Celý komplex Kalvárie bol ukončený až v r. 1893 a okrem kostolíka sv. Kríža ho tvorí štrnásť kaplniek krížovej cesty, kaplnka Svätých schodov, katakomby a priľahlý cintorín. Celý komplex Kalvárie už bol v minulosti reštaurovaný a upravovaný. Aj v súčasnej dobe prebiehajú na viacerých objektoch stavebné, reštaurátorské a záchranné práce. V roku 2019 bol na Kalvárii inštalovaný vyhliadkový ďalekohľad.

Kontakt

Adresa: Kalvária, Slávičia 13, 080 01 Prešov
Telefón: +421 (0) 51 7733 500
Email: presov@rimkat.sk
Web: www.presov.rimkat.sk

Mapa