info@gopresov.sk
Audiosprievodca Audiosprievodca po Prešove pre Váš smartphone STIAHNUŤ

Výstava: Vojna a mier v knižnej grafike

Štátna vedecká knižnica v Prešove vás pozýva na výstavu „VOJNU TREBA ZAČAŤ TAK, ABY SA ZDALO, ŽE SA NEUSILUJE O NIČ INÉ NEŽ O MIER“ (vojna a mier v knižnej grafike starých tlačí z fondu knižnice).

Názov panelovej výstavy je nanajvýš aktuálny, hoci naznačuje iné úmysly, ktoré vojenské konflikty a mocenské záujmy môžu i nemusia predznamenávať. Ide o citát Ciceróna Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quasita videatur, t. j. Vojnu treba začať tak, aby sa zdalo, že sa neusiluje o nič iné než o mier. Výstava prezentuje vybrané ukážky bitiek, vojen, zbraní či osobností  v podobe knižnej grafiky v starých tlačiach, ktoré často retrospektívne dokumentujú isté dejinné i vojenské udalosti od obdobia staroveku. Cieľom je poukázať na dokumentačnú a výpovednú hodnotu starých tlačí, ktoré sa zachovali v historickom fonde ŠVK.  Obrazové ukážky dopĺňajú samotné tlače, dokumenty, dobová literárna tvorba odrážajúca vojnové udalosti a súčasná odborná spisba k vojenským dejinám. Výstava je usporiadaná paralelne s tematicky ladenou vedeckou konferenciou (Status belli)  počas DEKD 2023.

Výstava je dostupná v termíne 25. 9. 2023 – 25. 1. 2024. Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, v čase otváracích hodín študovne starých tlačí. Vstup je voľný!

 

 

Dátum

08 nov 2023
Expirované

Miesto konania

Štátna vedecká knižnica v Prešove - študovňa starých tlačí
Štátna vedecká knižnica v Prešove - študovňa starých tlačí
Hlavná 99, Prešov

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac