InformácieZaujímavosť

Región Šariš pozval na návštevu zástupcov cestovných kancelárií z Číny

Ambíciou oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Šariš je zvyšovať počet návštevníkov aj zo vzdialenejších kútov sveta. Preto sa už dávnejšie rozhodla nadviazať spoluprácu s Asociáciou Karpatského euroregiónu so sídlom v Poľsku, ktorá v mesiaci október zorganizovala študijno-poznávaciu cestu pre čínskych touroperátorov vďaka oblastnej organizácii aj na území regiónu Šariš. Čína je obrovský trh a oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš považuje za výzvu nadväzovať spoluprácu s tamojšími touroperátormi, ktorí môžu priniesť do regiónu úplne novú cieľovú skupinu.

Druhý októbrový víkend navštívili región Šariš zástupcovia cestovných kancelárii z dvoch provincií v Číne, Guangdong a Anhui, na pozvanie združenia CARPATHIA, ktorá je strategickým konceptom Asociácie Karpatského Euroregiónu.  Študijno-poznávacia návšteva sa niesla v duchu „Mystické krajiny Karpát“ a návštevníkov nasmerovala na neobjavené a nepoznané miesta či mestá regiónu Šariš. Z bohatej ponuky turistických atrakcií na Šariši si vybrali hrad Šariš a mesto Prešov. Počasie nám prialo a dlhší peší výstup na hrad nebol žiadnou prekážkou. Na hrade Šariš delegáciu privítal kastelán hradu Ladislav Babuščák tradičným šarišským občerstvením, kde nechýbalo pivo lokálnej šarišskej značky, ktoré im náramne chutilo. Prehliadka hradu zahŕňala výstup na vežu Donjon, hradné nádvorie a exkluzívna návšteva bašty, ktorá verejnosti bežne nie je prístupná.

Program neskôr pokračoval tradičným šarišským obedom a následne prehliadkou historického centra mesta Prešov. Večer bol spestrený ochutnávkou vín v stredovekých pivniciach Prešova – v Múzeu vín. Táto degustácia našu delegáciu veľmi zaujala, keďže sme sa dozvedeli, že momentálne je trendom v Číne piť európske vína a práve početná mladá generácia inklinuje k tomuto nápoju. Po lahodnej večeri delegácia strávila posledné hodiny na Šariši nákupmi suvenírov.

Keďže medzi pozvanými boli viacerí majitelia veľkých čínskych touroperátorov hľadajúci nové destinácie pre svoju klientelu, je veľká šanca pre región Šariš, že správnou propagáciu a informovanosťou môžu turisti z Číny objaviť náš ešte Áziou neobjavený kút Slovenska. Aj vďaka mnohým poznatkom a rozhovorom počas návštevy čínskych touroperátorov môže Oblastná organizácia Región Šariš pomôcť domácim podnikateľom pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu nastaviť ich produktové balíčky správne, s dôrazom na špecifiká návštevníkov z Číny.

Návšteva zástupcov cestovných kancelárií z Číny bola organizovaná Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš za spolupráce partnerov: Asociácia Karpatského euroregiónu, mesto Prešov, mesto Veľký Šariš, Múzeum vín, Prešovský samosprávny kraj. Táto infocesta bola finančne podporená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

MIC

Mestské informačné centrum v Prešove poskytuje všetkým svojim návštevníkom komplexné, presné a atraktívne informácie a je spoľahlivým a obľúbeným miestom prvého kontaktu návštevníka s regiónom.
Podobné novinky
InformácieZaujímavosť

Objavujte mesto Prešov so Šariš CARD

Informácie

Festival umenia FESTUM Prešov 2023

InformácieTip na výletZaujímavosť

Výstup na vežu Konkatedrály

Informácie

Poklady regiónu

Stojí za prečítanie...
Návšteva poľského novinára