English | Slovenčina   

Turistické info o meste Prešov | Tourist info on the town Presov | Informacja turystyczna w mieście Presov | Touristische Informationen über die Stadt Presov

Dnes sme do našej predajne naskladnili tieto nové knihy týkajúce sa histórie aj nášho mesta a regiónu:

1) Chrbtom k horám. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov od kanadského profesora P. R. Magocsiho:

Profesor Paul Robert Magocsi patrí k tým americko-kanadským vedcom, ktorých vedecká dráha je dlhodobo spojená s výskumnými aktivitami v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Katedre dejín, Katedre politických vied a je tiež vedúcim katedry ukrajinistických štúdií Torontskej univerzity. Je medzinárodne uznávaným odboníkom pre vedné odbory História východnej a strednej Európy, Nacionalizmus, História Ukrajiny, Slovanská a východoeurópska imigrácia v USA, Karpatorusinistické štúdie. Jeho vedeckú kariéru reprezentuje súpis viac než 700 publikácií z viacerých vedných disciplín – histórie, bibliografie, jazykovedy, kartografie, politických vied.
Kniha popredného amerického historika a jedného z najväčších odborníkov na dejiny východných Slovanov univ. profesora P. R. Magocsiho zachytáva v prehľadnej forme dejiny karpatských Rusínov. Tie sú rozložené do 35 kapitol, obohatené o mapy daných historických reálií, náčrty, obrazy i dobové fotografie približujúce svet Rusínov žijúcich severne i južne od hrebeňov Karpát. Kniha je písaná pútavým jazykom a jasne približuje a vysvetľuje peripetie vývoja rusínskeho obyvateľstva až do súčasnosti. Obohatená je o esejistický prehľad literatúry zaoberajúcej sa dejinami karpatských Rusínov. (viac info: http://universum-eu.sk/Blog%20Posts/125.html)

2) Znovuzrodenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 od Richarda Liptáka:

Gréckokatolícka cirkev ako taká pred rokom 1968 oficiálne takmer dvadsať rokov neexistovala, čo bolo dielom komunistického režimu a jeho prisluhovačov. Náprava krívd v náboženskej oblasti nebola u vedúcich predstaviteľov „reformného“ komunizmu prioritou, a tak bolo na samotných gréckokatolíkoch, aby znovuzlegalizovanie svojej cirkvi „pretlačili“ do požiadaviek znovuobjavených princípov slobody. Výdobytky, či ústupky „socializmu s ľudskou tvárou“, medzi ktoré sa 13. júna 1968 zaradilo aj povolenie gréckokatolíckej cirkvi, formálne odstránili najvýraznejšie prešľapy komunizmu, avšak tendencie humanizácie boli postupne príchodom vojsk varšavskej zmluvy opäť umŕtvované. V roku 1969 ešte katolícka cirkev východného obradu dotvorila personálne obsadenie ako na pozícii dočasného ordinára, tak po farnostiach, no rovnako ako ostatné cirkvi v období normalizácie, stala sa objektom kontroly a administratívnych opatrení, smerujúcich k jej likvidácii. Na rozdiel od rokov 50. a 60. gréckokatolícka cirkev, síce v okyptenom stave, no oficiálne existovala. Nemusela svojich veriacich prenechať pravoslávnej cirkvi, s ktorou v rokoch liberalizácie a následnej normalizácie musela riešiť otázky, vychádzajúce z rokov nedávnych, ktorých aspoň čiastočné vyriešenie mohlo pomôcť v perspektíve ich vzťahu. Delenie majetku a spoločné užívanie chrámov medzi oboma cirkvami sa stali neuralgickým bodom, dedičstvom komunistických praktík. Problematike znovupovolenia gréckokatolíckej cirkvi koncom 60. rokov sa doteraz historici venovali iba okrajovo. Žiadna monografia, podávajúca kompletizujúci pohľad na danú tému, dosiaľ nevyšla. Publikácie viacerých cirkevných historikov zachytávajú dejiny gréckokatolíkov vo všeobecnom meradle od najstarších čias po súčasnosť. (viac info: http://universum-eu.sk/Blog%20Posts/124.html)

Kategórie: Odporúčame 1 likes