Turistika a výlety do okolia

Klub slovenských turistov regiónu Prešov (skratka KSTRPO) združuje všetky odbory turistiky regiónu (okres Prešov a Sabinov), zástupcov jednotlivých presunových prostriedkov (pešia, vysokohorská turistika, lyžiarska, vodná a cyklo turistika), mládeže, turistického značenia a veteránov. Poskytuje im organizačnú a propagačnú pomoc, materiálny a ekonomický servis, zlaďuje ich celoročnú činnosť. K tomu vydáva ročný plán podujatí, ktorý slúži pre registrovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. KSTRPO organizačne zabezpečuje podujatia regionálneho, prípadne celoslovenského charakteru.

Kalendár akcií KSTRPOhttp://www.kstpo.sk/index.php?site=4

Jedným z oddielov KSTRPO je aj Klub prešovských turistov. Ich plán na najbližšie mesiace nájdete tu – http://www.kstpo.sk/index.php?site=7&id=6&sub=2