CLIVOTA – Edita Spannerová 1919-1990

Výstava usporiadaná v spolupráci: Šarišská galéria v Prešove, Združenie historikov moderného výtvarného umenia a Prešovský samosprávny kraj
Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove, Medziposchodie, Hlavná 51

Kurátor: PhDr. Miro Procházka
(Edita Spannerová 7.6. 1919 Prešov – 24.11. 1990 Bratislava)

Výstava k 100.výročiu významnej prešovskej rodáčky prináša prierez jej diela, vyznačujúceho sa hlboko intímnym ponorom do sveta ženskej duše a pocitov.
Jej prvé kroky usmerňoval profesor kreslenia Aurel Ballo. V rokoch 1934-38 navštevovala Umelecko-priemyselnú školu v Budapešti, po návrate do Prešova sa zoznamuje s olejomaľbou v ateliéri Mikuláša Jordána. V r. 1941-43 nazad v Budapešti na Umelecko-priemyselnej škole navštevuje grafické oddelenie a súkromnú školu Károlyho Koffána. Sprvoti úzko spolupracovala Júliusom Nemčíkom, za ktorého sa v roku 1946 vydala. V r.1954 sa presťahovali do Bratislavy. Po zdravotných ťažkostiach sa v roku 1958 vrátila k tvorbe. Pobyt v Dalmácii ju podnietil k cyklu krajinárskych štúdií. V Bratislave sa predstavila autorskou výstavou v roku 1961, neskôr získala ocenenia v zahraničí. V roku 1979 dostala titul Zaslužilá umelkyňa. Vystavovala v Bratislave (1965), v Budapešti (1965) a v Prešove (1966).
Svoj výtvarný program vyhranila hneď v počiatočnom období (1945-49), neskôr ho len rozvíjala, dopĺňala, cibrila a obmieňala. Často sa pritom spomínajú ohlasy talianskych primitivistov, českého poetizmu a raného Nemčíka. Isteže, ale svojsky pretavené do osobného, nezameniteľného a rozpoznateľného rukopisu. Má ich schopnosť uchovať podstatu aj základnú podobu vecí, lež vtlačiť jej pečať vlastného duchovného života. Námety ženy či stromu ako podobenstva rastu, vývinu, pokračovania a vôbec bytia, prinášajú obrazy smútku, bolesti, aj tichej milosti túžby. Sú to obrazy vyvreté z vnútra, plné vzrušujúcej čarovnej tajomnosti, zavše vystupňované až k neokázalému, avšak vnútorným pátosom predchnutému heroizmu.

Vystavené diela pochádzajú z majetku Šarišskej galérie v Prešove, Východoslovenskej galérie v Košiciach a zo súkromných zbierok MVDr. Jozefa Pokorného z Košíc a Ing. Kamila Benetina z Prešova.

PhDr. Miro Procházka
kurátor

Dátum

07 nov 2019 - 19 dec 2019
Expirované

Čas

16:00
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac