Deň otvorených dverí Krajského súdu v Prešove

Krajský súd v Prešove privíta vo svojom historickom sídle v Paláci Klobušických na ulici Hlavnej č. 22 v Prešove žiakov, študentov a bežnú verejnosť 24. októbra, t.j. v utorok, počas Dňa otvorených dverí v troch hodinových vstupoch v čase od 09.00 hod. do 10.00 hod., od 11.00 hod. do 12.00 hod., od 13.00 hod. do 14.00 hod. Pripojí sa tak k európskym súdom, ktoré pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti, sprístupnia verejnosti svoje pracoviská a znalosti, v záujme lepšej informovanosti o právach obyvateľov a o spôsobe fungovania súdov v bežnej praxi. Návštevníkom už tradične v tento deň ponúkneme sprevádzanú prehliadku priestorov krajského súdu. Prezentovaný bude výkon súdnictva, správa a riadenie súdu, osobitne práca probačných a mediačných úradníkov, Cochemská prax v špecializovanom súdnom konaní v rodinnoprávnych veciach, historické sídlo krajského súdu atď.

Súčasťou programu bude prezentácia spolupracujúcich príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí priblížia návštevníkom  svoju činnosť v podmienkach súdu, úzko prepojenú s výkonom súdnictva a to statickými a dynamickými ukážkami. Právnici kancelárie Centra právnej pomoci v Prešove budú v tento Deň v sídle krajského súdu verejnosti k dispozícii s bezplatnou právnou pomocou. Program obohatí hudobné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy M. Moyzesa v Prešove.

Srdečne pozývame verejnosť na Deň otvorených dverí Krajského súdu v Prešove.

Dátum

24 okt 2023
Expirované

Čas

9:00 - 14:00
Kategórie
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac