Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky

Krajské múzeum v Prešove disponuje bohatstvom zbierkových predmetov umelecko-historickej povahy. I keď nie všetky sú náležite reštaurátorsky a konzervátorsky ošetrené, je žiaduce, aby široká verejnosť mala k týmto dielam prístup vo forme otvoreného depozitára. Aj vo svojej nedokonalej podobe môžu tieto vzácne predmety obohatiť diváka a zaujať odborníka. Projekt bol realizovaný z verejných zdrojov s podporou Fondu na podporu umenia.

Dátum

27 jún 2019
Expirované

Čas

17:00

Miesto konania

Krajské múzeum
Krajské múzeum
Hlavná 86, 080 01 Prešov
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac