info@gopresov.sk
Audiosprievodca Audiosprievodca po Prešove pre Váš smartphone STIAHNUŤ

SPERGER DUO – CZECH DOUBLE BASS TREASURES

Srdečne Vás pozývame na koncert unikátnych svetových premiér a uvedenie 2 CD, ktorého skladby neboli ešte neboli doteraz nahrané. Príďte si vychutnať galériu virtuozity kontrabasovej hry v Čechách v období romantizmu a secesie. Budú Vás ňou sprevádzať dvaja nadšení objavitelia a skvelí interpreti Xénia Jarová a Filip Jaro.

FILIP JARO je kontrabasista a člen Slovenskej filharmónie. Narodil sa v Bratislave a vyrastal v hudobníckej rodine. Ku hre na kontrabas ho viedli otec a brat, ktorí sú rovnako kontrabasisti. Študoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Doktorandské štúdium s témou Koncertantná tvorba J. M. Spergera absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných kontrabasových súťažiach, kde sa umiestnil na popredných priečkach. V roku 2007 mu 1. miesto a Cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne odovzdával významný svetový kontrabasista Catalin Rotaru. Absolvoval majstrovské kurzy u prof. Thomasa Loma v Stuttgarte v roku 2003. Zúčastnil sa piateho, šiesteho a siedmeho Medzinárodného stretnutia kontrabasistov v Brne, kde pracoval pod vedením osobností ako M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec, J. Valenta, W. Guttler a C. Rottaru. Na majstrovských kurzoch vo Viedni spolupracoval s J. Niederhammerom. Ako sólista účinkoval so Symfonickým orchestrom Konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, so Štátnou filharmóniou Košice, orchestrom Collegium Baroque, na festivaloch Divergencie, Hudba Trnave a i. Účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch, kde sa predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov: Stefan Lano, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd (Brno, Budapešť, Brémy, Paríž, Praha, Viedeň, Salzburg, Frankfurt, Martinique a i.). V rokoch 2007 – 2018 bol členom Orchestra SND, kde od roku 2008 zastával pozíciu zástupcu vedúceho a v roku 2018 pozíciu vedúceho hráča skupiny kontrabasov. Ako komorný hráč spolupracuje pravidelne s Moyzesovým kvartetom a Mucha Quartet. V decembri 2017 vyšlo CD Filipa Jara s Mucha Quartet s dielami J. L. Bellu a A. Dvořáka. Profilové sólové CD Filipa Jara z roku 2019 „Virtuoso Double Bass Concertos“ predstavuje sondu do klasicistickej kontrabasovej virtuozity v koncertoch Spergera, Dragonettiho a Vaňhala.

XÉNIA JAROVÁ sa narodila v Prešove v rodine s hudobníckou interpretačnou i pedagogickou tradíciou. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave študovala hru na klavíri pod vedením Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej. Doktorandské štúdium na Katedre klávesových nástrojov VŠMU s dizertačnou prácou venovanou Robertovi Schumannovi absolvovala pod vedením Márie Heinzovej. Ako reflexiu doktorandského výskumu realizovala počas štúdia cyklus koncertov Komorný Schumann. V rámci tohto cyklu uviedla okrem známych či menej známych diel aj absolútnu slovenskú premiéru Schumannovho prvého komorného diela – raného Klavírneho kvarteta c mol z rokov 1828-29. Je členkou OZ Albrechtina, ktoré má za cieľ objavovanie a koncertné uvádzanie neznámej slovenskej i svetovej hudby. So sólovým a komorným repertoárom vystúpila na koncertoch na Slovensku, vo Veľkej Británii, Čechách, Poľsku, na Ukrajine a na festivaloch Humenská hudobná jar, Akademické koncerty v Prešove, Prehliadka mladých skladateľov, Nová slovenská hudba, Cesty k hudbe v retrospektíve. Pravidelne spolupracuje a účinkuje s viacerými slovenskými interpretmi. S barytonistom Petrom Mazalánom obsahovo kooperovala a účinkovala na intermediálnych koncertných projektoch – Priesvitný zvuk, Kenotaf, Ten, ktorý prežil a i. Spolu sa zúčastnili aj Wigmore Hall Song Competition v Londýne. V roku 2018 realizovala CD nahrávku v spolupráci s významným kontrabasistom Miloslavom Gajdošom. Osobitný záujem venuje hudobnému výskumu. Podieľala sa aj na viacerých projektoch Katedry klávesových nástrojov VŠMU, jazykovou a odbornou spoluprácou prispela k vydaniu knihy T. A. Matthaya – Akt dotyku v preklade prof. M. Starostu, ktorá bola publikovaná v marci 2020.

SPERGER DUO
Ako stabilné koncertné duo pôsobia manželia Jarovci od roku 2011. S úctou k významnému kontrabasistovi a skladateľovi Johannovi Mathiasovi Spergerovi zastrešili svoje pôsobenie prijatím názvu.
S hudobnou ideou objavovania a spoločného súznenia oživujú diela zabudnutých kontrabasových virtuózov a slovenský i svetový komorný repertoár. Osobitnú pozornosť venujú tradícii domáceho repertoáru (Rajter, Frešo, Kupkovič, Suchoň), dielu J. M. Spergera a uvádzaniu skladieb českých kontrabasových virtuózov 19. storočia (Míšek, Láska, Storch, Simandl, Kuchynka). Sú členmi medzinárodnej Johann-Matthias-Sperger-Gesellschaft. Ako zakladatelia OZ Komorní sólisti J. M. Spergera iniciovali festival Bratislavské dni J. M. Spergera Spoločne získali Cenu za interpretáciu na Festivale mladých umelcov v Piešťanoch 2012, hrali recitál v priamom prenose Slovenského rozhlasu. Pravidelne účinkujú v koncertných cykloch Nedeľné matiné v Mirbachu, Albrechtina, Hudobné večery na Palisádach, prezentovali sa na festivaloch Akademické koncerty v Prešove, Trenčianska hudobná jar, BassFest Banská Bystrica, Gala v Zichyho paláci, Kultúrne leto Bélu Kélera a na mnohých samostatných koncertoch v Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku a v Čechách. S basistom Petrom Mikulášom uviedli raritné koncertantné árie pre bas a kontrabas Mozarta a Spergera. V septembri 2016 sa predstavili recitálom na 5. bienále európskeho kontrabasového kongresu BASS 2016 PRAGUE. V apríli 2020 účinkovali v komornom cykle Slovenskej filharmónie – Koncerty bez publika. Na jeseň 2016 vyšlo ich debutové CD Sonatas for Double Bass and piano, ktoré sa stalo prvým slovenským CD recenzovaným najsledovanejšou európskou kontrabasovou stránkou a získalo mimoriadne vysoké odborné ocenenie recenziou prof. Liuzziho. Súčasťou CD sú diela Händla, Spergera, Míška a Rajtera, z ktorých sonáty Händla a Míška boli nahrané na Slovensku premiérovo.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Divadlo VIOLA
Vstup voľný

Dátum

10 sep 2022
Expirované

Čas

18:00

Miesto konania

Divadlo VIOLA
Divadlo VIOLA
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Web
https://www.violapresov.sk
Kategórie
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac