Výstava Homo historicus

Pozývame Vás na výstavu Homo historicus seu terrarum descriptor… (geografické, topografické, historické, lexikografické a cestopisné diela a ich odraz v knižnej kultúre a dejinách), ktorá je zameraná na problematiku historickej geografie, topografie, lexikografie, demografie, štatistiky a príbuzných vedných odborov. Vystavené budú  vybrané historické tlače, atlasy a učebnice zemepisu k danej problematike zachované v historickom knižničnom fonde ŠVK v Prešove od 17. – 1. polovice 20. storočia. Ide o práce významných geografov, kartografov či historikov, ktoré majú veľkú výpovednú a kultúrnu hodnotu aj pre súčasných bádateľov.

Výstavu si môžete prísť pozrieť do Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, nachádza sa v študovni starých tlačí na Hlavnej 99, prebieha v termíne od 23. septembra 2021 do 23. decembra 2021 v čase otváracích hodín študovne. Vstup je voľný!

Dátum

23 dec 2021
Expirované

Vstupné

Vstup voľný.

Organizátor

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Tel.:
+4210512454101
Email
kniznica@svkpo.gov.sk
Web
https://www.svkpo.sk
QR Code

Najbližšie podujatia

V najbližšej dobe sa na tomto mieste nekoná žiadne podujatie.
Zobraziť viac