Tento chrám je hlavným katedrálnym chrámom pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Pravoslávie na Slovensku je menšinovým náboženstvom. Hlási sa k nemu podľa štatistík z roku 2001 okolo 0,9 % obyvateľov Slovenskej republiky.

Pravoslávni veriaci žijú hlavne vo východnej časti štátu. História pravoslávia na Slovensku nie je stará. Pravoslávnych veriacich pribúdalo hlavne po vzniku Česko-Slovenska a konvertovaním z gréckokatolíckej cirkvi po roku 1950.

Pravoslávny chrám sa začal v meste Prešov stavať v roku 1946 a dokončený bol v roku 1950. Posvätený bol 11. februára 1950 s požehnaním pražského metropolitu Jelevferija archimantritom Andrejom.

Chrám je vybudovaný v duchu tradícií pravoslávnej ruskej architektúry. Zdobí ho päť cibuľovitých kupol, ktoré pripomínajú typickú architektúru starého cárskeho Ruska. Zasvätený je kniežaťu svätému Alexandrovi Nevskému, ktorého pravoslávna cirkev považuje za obrancu pravoslávia. Ihlanovitá zvonica sa pristavila v rokoch 1969 až 1970. Dominantou interiéru je dvojradový drevený ikonostas.

Kontakt

Adresa: Partizánska 3853/3, 080 01 Prešov
Telefón: +421 (0) 51 3100 125
Email: info@gopresov.sk
Web: www.gopresov.sk

Mapa