HistóriaZaujímavosť

Jubilejná pamätná minca

Pri príležitosti 720. výročia udelenia mestských výsad nášmu mestu sme pre vás pripravili unikátnu zberateľskú pamätnú mincu. Vyrobená bola v mincovni Kremnica, ktorá funguje nepretržite od roku 1328!

Už v polovici 13. storočia disponovali tunajší nemeckí prisťahovalci viacerými privilégiami, čo ich odlišovalo od domáceho obyvateľstva. V tomto období bol Prešov ešte poddanskou dedinou, patriacou k panstvu hradu Šariš. Jej obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vďaka výhodnej polohe aj obchodom a remeslami. Ich postavenie sa od základu zmenilo po získaní rozsiahlych mestských privilégií, ktoré 28. januára 1299 udelil Sasom z Prešova, Sabinova a Veľkého Šariša kráľ Ondrej III. Okrem poskytnutia výsad, všeobecne platných u spišských Nemcov, boli obyvatelia všetkých troch miest oslobodení od akýchkoľvek poplatkov a naturálnych dávok šarišským županom a kráľovským kapitánom Šarišského hradu, boli vyňatí spod ich súdnej právomoci a zbavení povinnosti služby v kráľovskom vojsku. Kráľ im tiež zaručoval ochranu pred požiadavkami a násilnosťami okolitých šľachticov. Za to boli všetky tri mestá povinné odvádzať spoločnú ročnú daň stopäťdesiat mariek striebra. Tieto výsady mali v dejinách Prešova mimoriadne veľký význam, pretože ho politicky i právne vyčlenili spomedzi susedných obcí a spolu s neskoršími privilégiami umožnili od začiatku nasledujúceho storočia jeho vývin ako slobodného kráľovského mesta. Pre ďalší vývoj mesta bola významná skutočnosť, že privilégia boli síce udelené Nemcom, vzťahovali sa však aj na ostatné (slovenské a maďarské) obyvateľstvo.

Pamätná minca je vyrobená z bronzu a má patinovanú povrchovú úpravu. Jej priemer je 40 mm a je uložená v elegantnom tvrdom plastovom púzdre (etua) kráľovskej modrej farby. Bola vyrazená v obmedzenom počte kusov a od júna sa predáva v našom mestskom informačnom centre za symbolickú cenu 12,99 €. Pri jej kúpe od nás ako darček získate obľúbený cestovný bedeker po meste Prešov.

MIC

Mestské informačné centrum v Prešove poskytuje všetkým svojim návštevníkom komplexné, presné a atraktívne informácie a je spoľahlivým a obľúbeným miestom prvého kontaktu návštevníka s regiónom.
Podobné novinky
InformácieZaujímavosť

Objavujte mesto Prešov so Šariš CARD

InformácieTip na výletZaujímavosť

Výstup na vežu Konkatedrály

InformácieTip na podujatieZaujímavosť

Prešovské Vianoce trochu inak

InformácieTip na výletZaujímavosť

Objavujeme Šariš spoločne!